Публикация

Кредити за пом.-фармацевти - с 2 материала в Експертен форум тютюнопушене

Кредити за пом.-фармацевти - с 2 материала в Експертен форум тютюнопушене

Пом.-фармацевтите, които са се запознали с 2 от материалите в обучителния курс ЕКСПЕРТЕН ФОРУМ ТЮТЮНОПУШЕНЕ в CredoWeb, ще получат кредити за продължаващо обучение.

 

Това реши НСК на Българската асоциация на пом.-фармацевтите (БАПФ) на свое заседание от 9.12.2020 г. На него бе прието  предложението до УС на БАПФ за кредитиране на онлайн обучения за фармацевти, организирани  в партньорство със специазираната здравна платформа CredoWeb.

 

Обучителните материали са:

 

Ролята на фармацевта за отказване на тютюнопушенето

 

Прекратяване на тютюнопушенето – най-ефективната профилактична интервенция в клиничната практика

 

 

Лектор - Доц. Магдалена Кондева-Бурдина,

Преподавател в катедрата по фармакология, фармакотерапия и токсикология на Фармацевтичния факултет при МУ-София

 

Алгоритъмът на кардиолога д-р Сотир Марчев за успешно отказване на цигарите


Как да спрем цигарите завинаги?

 

Лектор  – Доц. Сотир Марчев, дмн

Началник на клиниката по кардиология на Медицинския университет на МВР

 

 

Според решението

 

всяка тема ще носи на пом.-фармацевта по 2 кредита

 

съобразно Правилата за провеждане на продължаващо обучение на помощник-фармацевтите,членове на БА –Раздел 2, Категория А-1 и А-2, обясни председателят на асоциацията Лиляна Петрова.

 

Възможността важи както за пом.-фармацевтите, които вече са минали през обучението, така и занапред.

 

Коментари