Публикация

Hepatitis E Virus Infection in Bulgaria: A Brief Analysis of the Situation in the Country

Hepatitis E Virus Infection in Bulgaria: A Brief Analysis of the Situation in the Country

Hepatitis E Virus Infection in Bulgaria: A Brief Analysis of the Situation in the Country

 

Baymakova M, Popov GT, Pepovich R, Tsachev I. Hepatitis E virus infection in Bulgaria: A brief analysis of the situation in the country. Open Access Maced J Med Sci 2019; 7(3): 458-460.

 

DOI: 10.3889/oamjms.2019.073

 

PMID: 30834019

 

CiteScore (2019): 0.700

 

Indexing: PubMed, PubMed Central, Scopus

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

15 декември 2020

Прикачени файлове

Open Access Maced J Med Sci, 2019,...

Коментари