Публикация

Инициатива "Лекарите, на които вярваме 2020"

Инициатива "Лекарите, на които вярваме 2020"

Инициатива "Лекарите, на които вярваме 2020"

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

15 декември 2020

Коментари