Публикация

Кашлица над 15 дни е съмнителна за рак на белия дроб

Кашлица над 15 дни е съмнителна за рак на белия дроб

Всяка нехарактерна кашлица, която продължава повече от 10-15 дни, трябва да
поражда съмнения за състоянието на пациента. При такива случаи е редно да
се търси каква е причината, зад която може да се крие белодробен рак или
тумор с друга локализация. За това предупреди проф. д-р Димитър Костадинов,
д.м., зам.-директор на Многопрофилна болница за активно лечение по
белодробни болести „Света София“. Основно правило в лечението на
нехарактерната кашлица или на пневмония е, че то може да продължи около
две седмици.

 

Според него в тези случаи ролята на семейния лекар и на специалистите от
доболничната помощ е огромна, защото карциномът е коварен и може да
имитира всичко. Проф. Костадинов припомни, че за скъсяване на пътя на
пациента към точната диагноза, е изготвен специален протокол. В него се
посочва, че компютърно-томографското изследване на белия дроб трябва да
бъде направено с контрастно вещество. Така наречените „сухи скенери“ не
дават достатъчно информация и след това се налага графията да се прави
отново.

 

Постъпвайки в специализираните звена е много важно да не се „футболизира“
пациентът, като едни и същи изследвания му се правят по два пъти в различни
лечебни заведения. Целта е да се избегне забавяне и болният да бъде
обработен качествено в рамките на един-два месеца.

 

Диагностиката е свързана с подготовка и извършване на скенер, енодскопско
изследване, биопсии. Всичко това отнема между 15-20 дни, а в сегашната
епидемична обстановка и повече време. Вълната от COVID засяга сериозно и
пациентите с белодробен карцином, особено сега на прага на зимата. Не са
малко пациентите, които закъсняват с консултациите, защото се притесняват да
отидат до болницата. От друга страна, звената, които извършват лечебно-
диагностична дейност, са блокирани и не могат да обслужват пациенти с
белодробен карцином. Увеличеният брой болни с коронавирус реално
затруднява приема на онкоболни, защото доста легла са заети.

 

За да се избере най-подходящия терапевтичен подход за конкретния пациент,
от огромно значение е точната диагностика на болния. При пациенти с
белодробен карцином не бива да се препоръчва директно хирургична
интервенция, за да не се окаже, че туморът е неоперабилен и да се стигне само
до “отваряне и затваряне” на болния, коментира проф. Костадинов.

 

Всяка година през бронхологично отделение на Многопрофилна болница за
активно лечение по белодробни болести „Света София“ преминават 800
пациенти с доказан рак на белия дроб. Между 1700 и 2000 са пациентите, които
се диагностицират в лечебното заведение.

 

Проф. Костадинов заяви, че у нас все още съотношението е 3:1 на мъже към
жени, които боледуват от карцином на белия дроб. В Европа, особено във
Франция и в Италия, има тенденция за изравняване между двата пола.
Не е само тютюнопушенето е причина за този превес на силния пол. Вероятно
една от причините е, че мъжете по-често работят във вредна среда. Сред най-
засегнатите са хора, чиято професия е свързана с производства с висока
токсичност и с инхалация на опасни вещества.

 

BG-KEY-00360

Коментари