Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 4, 2020 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 4, 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Дискусионен клуб

Иновационни стратегии за управление на риска и постигане на икономически, социални и индивидуални ползи и качество в здравеопазването. Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн

 

Собствени проучвания и анализи

1.    Преосмисляне на дейностите за провеждане на клинични изпитвания в условията на COVID-19. В. Гергова

2.    Сравнителен анализ на противоепидемичните мерки срещу COVID-19 в избрани балкански страни. Й. Йосифов

3.    Особености на здравната система в България в условията на реформа. Р. Ненчева, Ал. Воденичарова

4.    За някои тенденции в измененията на структурата на населението по семейно положение. Д. Гугутков, Св. Гаров, В. Гаров, А. Енчев

5.    Превенция на свързани с работата мускулно-скелетни увреждания при медицински специалисти. Л. Христова, Р. Николова, Н. Цачева, С. Симеонова, Н. Маджаров

6.    Проучване на обществените нагласи към Връзките с обществеността в сферата на здравеопазването. Д. Сиджимова

 

Научни обзори, съобщения, реферати

1.    Интернет маркетинг и приложение на електронните технологии в здравните услуги. В. Гаров, Св. Гаров, Д. Гугутков, А. Енчев

2.    Реклама в лечебната дейност – нормативна рамка и анализ на състоянието на проблема в България. В. Жекова, Н. Градинарова

3.    Реимбурсни политики за медицински изделия в ЕС. И. Беличенова

 

Новини и събития

1.    25 години Факултет по обществено здраве, МУ-София

2.    Нови книги

3.    Клипинг

4.    Предстоящи през 2020 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

5.    Тържествено откриване на академичната учебна година за 103-тия випуск на МУ-София

6.     „Това е обществено здраве“

7.    Иновации в общественото здраве

8.    Световен ден на биоетиката 2020

 

В близък план

Видин Кирков

Коментари