Публикация

Значение на придържането към инхалаторно лечение при ХОББ

Значение на придържането към инхалаторно лечение при ХОББ

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е често срещано, хронично-прогресиращо, възпалително заболяване на белите дробове. Хронично-прогресиращо заболяване означава, че то не може да бъде излекувано напълно, но при ежедневно използване на предписаните лекарства, развитието и проявите му са добре контролирани, а пациентите водят нормален живот. Най-често лечението се осъществява с лекарства за инхалаторно приложение.

По данни на СЗО от 2016-та година, по света има 251 милиона страдащи от ХОББ. През 2030 година се очаква ХОББ да е третата водеща причина за смъртност в света.

 

„Придържане“ към лечението е понятие, което отразява склонността на пациента да изпълнява препоръките на лекаря и да използва редовно назначените му лекарства.

 

Придържането е един от най-важните фактори за постигане на целите, които лекар и пациент си поставят в лечебния процес,

 

каквито са контрола на симптомите, избягване на обострянията и поддържане на добро качество на живот. Ясно е доказана връзката между нередовния прием на лекарствата и засилване на симптомите. Нарастването на чувството за недостиг на въздух, зачестяването на епизоди с кашлица и отделяне на по-голямо количество храчка, са израз на възпалителния процес, протичащ в белите дробове. Тези прояви нерядко са резултат от лошо придържане към лечението. Същевременно се увеличава рискът от обостряния, като по-тежките от тях са живото-застрашаващи и налагат постъпване в болница.

 

Обострянията представляват тласъци в развитието на възпалителния процес, характеризират се с нарастване на тежестта на симптомите и често се дължат на нередовен прием на назначените лекарства. Заболяването прогресира, състоянието на пациентите се влошава и все по-леки натоварвания водят до умора и невъзможност на болните да се справят с обичайни дейности. Качеството на живот се понижава. Най-сигурният начин за овладяване на възпалението и осигуряване на надежден контрол на болестта е ежедневният прием на назначените лекарства, независимо дали пациентът има или няма симптоми.

 

Причините за не-придържане към лечението са различни

 

По-важните от тях са: възраст, вид на заболяването, вид на инхалаторното устройство, честотата и броят приеми на лекарството за деня, броят на използваните инхалатори, лесно ли се борави с устройството, тежестта на симптомите, повлияване от лечението, проява на нежелани ефекти. По-възрастните пациенти понякога забравят и пропускат приема на лекарствата си. Редуването на периоди без и със симптоми води до непостоянство в приема.

 

При част от пациентите с ХОББ, клиничните признаци на заболяването са слабо изразени и това води до непридържане към терапията. Колкото по-малък е броят на приемите и на използваните инхалаторни устройства , толкова по-добро е придържането към лечението. Същата зависимост се отчита, когато инхалаторът е с опростено устройство и с него се борави лесно.

лечение с инхалатор

По-честите и тежки симптоми са причина за ежедневно използване на лекарствата в назначените дози. Обратно, липса на облекчение от лекарствата или прояви на нежелани ефекти, разколебават пациентите и водят до нередовен прием и компрометиране на  терапията.

Каквито и въпроси и затруднения да имат болните с ХОББ при използването на назначените им лекарства, най-доброто решение е консултацията с лекуващия лекар.

 

От съществено значение за контролa на проявите на ХОББ е отказът от тютютнопушене. Поддържането на оптимално телесно тегло и умерената физическа активност също подобрява състоянието на пациентите. Това повишава удовлетворението от лечението, а с това и придържането.

 

 

Коментари