Публикация

САЩ одобриха ново лекарство срещу COVID-19

САЩ одобриха ново лекарство срещу COVID-19

Нов препарат за лечение на COVID-19, разработен и произведен от Eli Lilly бе одобрен по спешност от Американската лекарствена агенция (FDA). Става въпрос за терапия с моноклонално с антитяло bamlanivimab, показано за леки до средно тежки случаи на заболяването. Bamlanivimab не е подходящ за хоспитализирани пациенти или такива, които са на лечение с кислород. Оторизиран е за прием от лица над 12 години, които тежат минимум 40 кг и при тях има риск от прогресиране на заболяването.

 

Препоръчва се за лечение на пациенти с хронични болести,

 

които могат да усложнят състоянието им.

 

Моноклоналните антитела bamlanivimab са лабораторно създадени протеини, които имитират способността на имунната система да се бори с вредните антигени, каквито са вирусите. Те са  специално насочени срещу шип-протеина на SARS-CoV-2 и предназначението им е да блокира прикрепването и навлизането на вируса в човешките клетки.

 

Данните при получаване на одобрението се базират на анализ на две двойно-слепи, рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания с 465 нехоспитализирани, възрастни пациенти с леки до умерено тежки симптоми на COVID-19. От тях 101 са получили доза от 700 мг. bamlanivimab, 107 – 2800 мг., 101 – 7000 мг., а 156 пациенти са получили плацебо в рамките на 3 дни след получаване на първия SARS-CoV-2 вирусен тест.

 

Като най-важно доказателство за ефективността на препарат се посочва, че едва 3% от лекуваните с него стигат до хоспитализация или преглед в спешно отделение в рамките на 28 дни, сравнено с 10% при третираните с плацебо. Повечето от пациентите, включително и тези с плацебо, са се изчистили от вируса за 11 дни.

 

Ефекта на трите дози bamlanivimab е сходен по отношение на хоспитализиране, нужда от преглед в спешно отделение и странични ефекти.

 

Bamlanivimab получава одобрение за терапия в единична интравенозна доза, администрирана от здравен работник.

 

Тъй като препаратът е одобрен по спешност, FDA налага на компанията Eli Lilly, която го е разработила, няколко мерки за безопасност, които трябва да бъдат приложени при производството на лекарството. Възможните нежелани ефекти от приложението му при 1 до 5% от случаите са анафилаксия и реакции, свързани с инфузията, като гадене, диария, световъртеж, главоболие, сърбеж и повръщане. Поради ограничената база данни от клиничните изпитвания няма яснота дали няма да се появят още нежелани ефекти, които не са били докладвани до момента.

 

Одобрената доза, която фармацевтичната компания ще произвежда, е 700 милиграма. Препоръчва се лекарството да се прилага колкото е възможно по-скоро след появата на положителен тест за COVID-19 и

 

в рамките на 10 дни след появата на симптоми

 

До края на 2020 г. Eli Lilly се е ангажирала да произведе над 1 млн. дози от новия препарат.

Коментари