Публикация

Многопрофилните болници вече с минимум 60 легла

Многопрофилните болници вече ще трябва да разполагат поне с 60 легла, а специализираните – с 30.


Това предвижда Наредба 49 на Министерство на здравеопазването, обнародвана днес в „Държавен вестник”, с която за първи път се въвеждат изисквания за минимален брой легла за болниците.

В документа се регламентират основните изисквания, на които трябва да отговаря устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Промените имат за цел да синхронизират изискванията към болниците със Закона за лечебните заведения, съобщават от здравното министерство.

С наредбата отпада изискването за максимален брой легла в едно отделение.

Въвеждат се и три нива на компетентност на структурите на лечебните заведения. Те се определят според медицинските стандарти и показатели за дейността на болниците, като брой специалисти, апаратура, обем дейности.

Новите изисквания имат за цел да осигурят възможности за окрупняването на болничните заведения и осигуряването на по-добро качество на медицинската помощ.

За да няма неравнопоставеност, оценката на обема дейност ще става 12 месеца след като лечебното заведение е получило разрешение за работа от МЗ. По този начин се осигурява равен старт на всички болници без оглед на тяхното създаване или форма на собственост, уточнява ведомството.

С наредбата се регламентира и въвеждането на нова методика за заплащане на спешната помощ, която извършват болниците. Финансирането става в рамките на бюджета на министерството.

 Това по никакъв начин няма да ограничи достъпа на пациентите до спешна помощ. И в момента МЗ заплаща тази дейност според бюджета, с който разполага, допълват от здравното министерство.

Коментари