Публикация

Забранява се износът на лекарства, приложими при COVID-19

Забранява се износът на лекарства, приложими при COVID-19

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов издаде заповед, с която се забранява износът на лекарствени продукти, които влизат в терапевтичните схеми за лечение на заболяването COVID-19 и се прилагат в болничната и извънболничната помощ.


Настоящата заповед, с която се ограничава износът на определени лекарствени продукти се издава на основание чл. 217д, от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и във връзка с постъпило писмо с вх. 12-01-98/15.12.2020 г. от Изпълнителната агенция по лекарствата предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната. Според писмото от изпълнителния директор на ИАЛ, към настоящия момент задължително използваните лекарствени продукти, които медицинските специалисти от болничната и извънболничната помощ прилагат при лечението на болни от коронавирусната инфекция, са от различни анатомо-терапевтични групи:

  • с международно непатентно наименование Azithromycin;
  • с международно непатентно наименование Enoxaparin;
  • с международно непатентно наименование Nadroparin;
  • с международно непатентно наименование Dexamethasone;
  • медицински газ кислород.

Анализът на данните, които ИАЛ получава от Националната система за верификация за посочените лекарствени продукти, показва

 

значително повишаване на потреблението

 

им в сравнение с предходните месеци, като усреднено за INN Azithromycin повишението е с 5000%, за INN Dexamethasone е с 2300%, за INN Nadroparin и Enoxaparin - с почти 500%, посочват от здравното министерство.


Резултатите от извършените от ИАЛ проверки по сигнали за недостиг от лекарствени продукти, осъществени през м. ноември до настоящия момент, показват, че лекарствените продукти с посочените по-горе международни непатентни наименования са предмет на паралелен износ от територията на Република България за други страни, в количества, създаващи предпоставки за потенциален недостиг от лекарствените продукти за нашия пазар. Посочва се, че независимо от законния характер на извършваната дейност, износът на лекарствени продукти, използвани в процеса на лечение на български пациенти с COVID-19 в период на увеличено потребление, нарушава крехкия баланс между доставените на територията на страната лекарствени продукти и повишените нужди от тях за задоволяване на здравните потребности на населението.


Със заповедта на здравния министър можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове

zapoved-rd-01-716-18122020.pdf

Коментари