Публикация

Трансплантирани пациенти победиха COVID-19

Трансплантирани пациенти победиха COVID-19

Лечението и грижата за пациенти с COVID-19 е предизвикателство за всеки медик, тъй като изисква индивидуален подход за всеки отделен случай. Двойно по-голямо е предизвикателството при хора с коронавирусна инфекция, които са претърпели органна трансплантация.


Военномедицинска академия (ВМА) е сред основните центрове у нас, в които се извършват чернодробни трансплантации. Успехът на една такава интервенция зависи не само от оперативната техника – тя е задължителното, но не достатъчно условие. Тези пациенти подлежат на периодично мониториране. За да се намали вероятността от отхвърлянето на органите и осигуряване на доброто им и дълготрайно функциониране, те се подлагат на имуносупресивно лечение за продължителен период от време. Хроничната имуносупресия обаче се асоциира с повишен риск от инфекциозни заболявания.


В условията на пандемия трансплантираните пациенти са особено уязвими

 

макар за тях противоепидемичните мерки като социална дистанция и повишена хигиена да са задължителни и отпреди това. Още в началото на извънредната ситуация – във ВМА бе създадена организация за продължаване безпрепятственото им наблюдение, както и хоспитализиране в случай на коронавирусна инфекция.


Лечението при тях е по-специфично, тъй като трябва да бъде съобразено и с имуносупресивната терапията

 

която приемат във връзка със заболяването си. От началото на пандемията във ВМА се лекуват пациенти с чернодробна трансплантация, заразени с коварния вирус, като днес бе изписан и вторият успешно излекуван. Лечението на двустранно засегнатите бели дробове продължи 20 дни. Преди дехоспитализацията бе постигната пълна сероконверсия и възстановяване параметрите на дишане.


Специалистите от ВМА призовават всички трансплантирани пациенти стриктно да спазват противоепидемичните и лични санитарни мерки, за да се намалят до минимум рисковете за тяхното здраве.

Коментари