Публикация

Глаукома

Глаукомата е тежко инвалидизиращо заболяване, една от най-честите причини за необратима слепота в световен мащаб. Тя включва група от дегенеративни заболявания, които оставени без лечение, водят до прогресивно увреждане на зрителния нерв и дефекти в зрителното поле. Уврежданията, които глаукомата предизвиква, са необратими.
На този етап тя все още е нелечимо заболяване, но съвременните терапевтични възможности осигуряват добър контрол на заболяването и нормално качество на живот на пациентите. За целта обаче е нужен стриктен контрол от офталмолог и добро сътрудничество от страна на пациента.
Най-често срещана е тази форма на глаукома, която протича с повишено вътреочно налягане. Тя е и най-често разпознаваема. Относително по-малък дял има глаукомата с нормално налягане, която се характеризира със същите отпадни промени в зрителното поле и характерни изменения в зрителния нерв, но наблюдавани при очи с нормални и дори ниски стойности на вътреочното налягане.
В повечето случаи заболяването протича асимптомно или с минимални симптоми, които пациентите много често пропускат. Затова профилактичните прегледи при офталмолог са тези, при които най-често се открива заболяването. Освен безсимптомно, една от формите на глаукома може да протече и с пристъпи на повишено вътреочно налягане, съпроводени със силна болка в окото, слепоочието и половината глава, намаление на зрението, гадене, повръщане.
Предразполагащи фактори за развитие на глаукома са:
- високо вътреочно налягане (над 21 мм Hg)
- тънка роговица
- фамилна обремененост
- късогледство
- далекогледство
- възраст над 45 г
- захарен диабет
- артериална хипертония
- артериална хипотония
- употреба на кортизонови препарати
Диагнозата се поставя след извършване на няколко специализирани изследвания:
• Измерване на вътреочното налягане
• Оглед на зрителния нерв
• Изследване на зрителното поле /периметрия/
• Оглеждане на предния очен сегмент и камерния ъгъл /гониоскопия/.
• Изследване на дебелината на най-рано увреждащия се слой в ретината чрез оптична кохерентна томография / т нар. очен скенер/
• Изследване на функцията на клетките, които формират най-рано увреждащия се слой в ретината чрез патерна електроретинография – най – чувствителният метод за откриване на ранни промени, който се извършва само при нас.
Лечение
Съвременните терапевтични възможности за лечение на глаукомата са много широки, съществуват множество различни групи медикаменти, чрез които в повечето случаи се постига задоволителен контрол на прогресията на заболяването. При нас има възможност и за включване на пациентите в клинични изпитвания на ефективността на нови медикаменти, неналични още на пазара, но преминали опасните фази на клиничните проучвания. Освен че имат възможността да изпробват най-новите медикаменти за лечение на глаукома, през този период пациентите се следят много стриктно и им се правят напълно безплатно всички необходими изследвания.
При недостатъчно овладяване на заболяването с медикаменти, може да се пристъпи към лазерно или оперативно лечение.

Коментари