Публикация

Спирометрия - какво трябва да знаем?

Спирометрия - какво трябва да знаем?
  • Какво представлява изследването спирометрия?
  • Защо трябва да се прави спирометрия?
  • Кой и кога трябва да прави спирометрия?
  • Какво измерва спирометрията?
  • Как се извършва спирометрия?

Всичко важно, което трябва да знаем за спирометрията обяснява д-р София Ангелова, пулмолог с над 30-годишен опит. Вижте видеото:

Коментари