Публикация

Хирургът проф. Георги Тодоров е предложен за орден „Стара планина“

Хирургът проф. Георги Тодоров е предложен за орден „Стара планина“

Правителството предлага на президента на Република България да издаде указ за награждаване на проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм, с орден „Стара планина“ без лента - първа степен, без мечове, за изключително големите му заслуги за развитието на медицинското образование, наука и практика в Република България.
Това съобщиха от Министерския съвет.


Предложението за награждаване е направено от Инициативен комитет от Медицински университет - София

 

включващ изявени академични кадри в медицинската наука и образование, които оценяват високо изключителния принос на проф. Тодоров за развитието на хирургията и за обучението на студентите и специализантите по хирургия.


Проф. д-р Георги Тодоров завършва медицина в Медицинска академия - София през 1979 г.

 

а през 1986 г. придобива специалност по хирургия.


От 1985 г. до момента работи в Клиниката по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев“ към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, която ръководи от 2012 г. През 2008 г. проф. Тодоров е хабилитиран за доцент, а през 2013 г. - за професор към Катедрата по хирургия към Медицински факултет на Медицински университет - София, на която е начело от 2012 г.


Професионалните постижения на проф. Тодоров са от фундаментално значение за развитието на хирургията в България

 

Той въвежда редица съвременни техники като ретроперитонеалната ендоскопска адреналектомия при деца и възрастни, лапароскопска спленектомия, лапароскопска дебелочревна хирургия, лапароскопско лечение на хиатални хернии, бариатрична хирургия, минимално инвазивна тиреоидна хирургия.

 

Коментари