Публикация

Интересът към специалността „Зъболекар” в Пловдив е много голям

Факултетът по дентална медицина в Пловдив отпразнува своя 40-годишен юбилей. Празникът беше съпътстван от богата научна сесия с лекции на водещи специалисти от страната и чужбина.


Факт е издаването на био-библиография на факултета, която отразява научните постижения на преподавателския състав от 1970 г. насам.

Любопитна подробност е, че през 2007 г. факултетът получи от Националната агенция  за оценяване и акредитация към Министерския съвет акредитация със срок от 6 години за обучение на магистри - лекари по дентална медицина и специализанти, с оценка „Много добра”. 

Интервю* с проф. д-р Стоян Владимиров, декан на Факултета по дентална медицина в Пловдив.

Проф.Владимиров, коя битка за Факултета по дентална медицина ви е най-скъпа?
Имаше много битки - да излезем от сградата на бившия тютюнев склад, където през 1970 г. започнахме учебни занятия със 110 студенти, да направим новата сграда, да я оборудваме, да оправим инфраструктурата, да създадем кадри. През 2005 г. факултетът имаше двама професори, сега са 7. В преподаването по специалните дисциплини се включват още 17 доценти, 82 асистенти. Наблюдава се чувствителен подем в научната работа, имаме над 1500 научни публикации.

Днес модерният факултет е разположен върху 14 770 кв. м. площ и разполага с 27 клинични учебни зали, 4 предклинични зали, една операционна, една зала за материалознание, 8 семинарни зали. В учебното звено има още 12 консултативни кабинета, две големи аудитории, библиотека, компютърна зала. Имаме и 3 D скенер, ортопантомограф, дигитални зъбни рентгени, високоенергетичен лазер, операционен дентален микроскоп, интраорални камери, стационарни и мобилни мултимедийни системи, съвременни системи за ендодонтия, апаратура за въздушна микроабразия.

Цялото това съвременно оборудване се използва не само за осигуряване на модерен учебен процес, но и да предоставя на пациентите дентално лечение на световно ниво.

Какво предстои оттук нататък?
Целта ни е да превърнем факултета в денонощен център за лечебна работа. Ще продължим да инвестираме в нашите кадри, те ще продължат да специализират в чужбина, но искаме те да се връщат тук. Например д-р Иван Панайотов вече втора година е асистент в катедрата по ендодонтия на Факултета по дентална медицина в Монпелие, Франция, и научните му интереси са в областта на приложението на биоматериалите в зъболечението.

Друг наш преподавател - д-р Ива Стаматова, защити дисертация в Хелзинки, д-р  Георги Томов след Сингапур заминава на обучение по дентална лазерна медицина в Израел. Боян Владимиров специализира лицево-челюстна хирургия в Торонто, Канада.

Знаете, добрите факултети и университети в света имат отделен център, който се занимава само с наука. Искаме нашият факултет да стане такова място, със силна научна-развойна работа.

Ректорът на Медицинския университет в Пловдив доц. д-р Георги Паскалев обяви, че от учебната 2011/2012 г. във факултета ще се въведе англоезично обучение. Какво да очакваме?
Имаме готовност да го въведем, почти във всяка наша катедра разполагаме с хабилитиран преподавател, който говори перфектно английски език. Има много кандидати, желаещи да запишат чуждоезиково обучение, но моите наблюдения са, че доста от тях нямат необходимите езикови познания. Може би така се надяват хем да подобрят своите знания по езика, а също и да получат солидни знания по дентална медицина, но качеството на учебния процес трябва да остане високо.

Какъв е интересът към специалността „Лекар по дентална медицина”?
Голям. Винаги балът на кандидатстудентските изпити е висок, има много желаещи за платено обучение извън държавната поръчка, много чужди студенти желаят да учат тук, както и завършили зъболекари, които да специализират следдипломно обучение.

Имате ли трудности с финансирането?
В нашия факултет учат голям брой чуждестранни студенти, но средствата от обучението не се управляват от Факултета по дентална медицина, а постъпват по сметки на Медицинския университет. Ще отбележа обаче, че имаме разбиране и подкрепа от ръководството на учебното заведение, иначе нямаше да има този модерен факултет. Ние сме един екип - декан-ректор.

___
* Интервюто е предоставено от пресцентъра на Българския зъболекарски съюз.

Коментари