Публикация

УМБАЛ-Пловдив с проекти за високотехнологични центрове

Университетска болница „Свети Георги” в Пловдив се подготвя за създаването на високотехнологичен център за образна диагностика на онкозаболявания и интегрален център за хирургично лечение на тумори и травми.С цел да отговори на съвременните изисквания за енергийна ефективност ръководството на лечебното заведение предвижда също обновяване и модернизиране на База 2 – Хирургически клиники на бул. „Пещерско шосе”.
 
Най-голямото лечебно заведение в Южна България кандидатства за финансиране по две оперативни програми: „Регионално развитие 2007 – 2013” и „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”. Същевременно с това болницата е подала и документи за одобрение на финансиране от фонд „Енергийна ефективност”, потвърдиха от икономическия отдел на УМБАЛ „Свети Георги”.

Проектът за центъра по образна диагностика на онкологични заболявания ще бъде на обща стойност 6,73 млн. лева. С тях ще бъде закупена иновативна медицинска апаратура - дигитални ехографска и мамографска система, компютърен томограф с възможност 64 среза, магнитно-резонансна томография, конвенционален дигитален графично-скопичен апарат, ИТ-система за дигитализиране и архивиране на образите ПАКС и др.

Изграждането на модерния комплекс ще допринесе за подобряването на ранната диагностика, качеството и достъпа до онкологично лечение, подчертаха от болницата.

Финансирането е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” на оперативна програма „Регионално развитие”.

По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е вторият проект на болницата – „Интегрален център за хирургично лечение на тумори и травми”. За изпълнението му ще са необходими 2,8 млн. лв., като 50% от тях ще са безвъзмездна финансова помощ, уточниха от лечебното заведение.

С проекта се предвижда закупуване на високотехнологична иновативна интегрирана система за висококачествена интраоперативна визуализация и компютърно навигирана хирургия в реално време.

От финансовия отдел на здравното заведение подчертаха, че подобренията в лечебния процес ще намалят значително – с 8-10% , разходите по престоя и лечението на приетите болни.

По третия си проект – за осъществяване на енергоспестяващите мерки в Хирургичния блок на бул. „Пещерско шосе”, УМБАЛ кандидатства за финансиране от фонд „Енергийна ефективност”. Инвестицията е изчислена на близо 3 млн. лв. Спестяването ще бъде постигнато с топлинното изолиране на стените, покрива, подовете, с подмяна на дограмата, на 2 абонатни станции, топлинна изолация по тръби и колектори и на спирателната арматура, обясниха от болницата.

Коментари