Публикация

Официално: От 27 декември започва ваксинирането срещу COVID-19 у нас

Официално: От 27 декември започва ваксинирането срещу COVID-19 у нас

От 27 декември започва имунизационна кампания срещу COVID-19 на територията на цялата страна. Заповед за това издаде здравният министър проф. Костадин Ангелов.


Кампанията се организира от регионалните здравни инспекции

 

а имунизациите се извършват от лекари в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, регионални здравни инспекции, от лекари в специализирани структури на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната и от нарочно създадени за целта имунизационни мобилни екипи. При необходимост в имунизационните екипи ще се включат и медицински специалисти от центровете за спешна помощ и здравните кабинети в детските градини и училищата или от други лечебни заведения, уточнява Министерството на здравеопазването.

 

Ваксините срещу COVID-19: коя, кога, за кого, защо


В заповедта ясно е разписано, че

 

имунизацията срещу COVID-19 е препоръчителна и безплатна и се поставя по желание

 

Тя се извършва съгласно изискванията, посочени в чл. 11 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, и след изразено информирано съгласие на лицето или законния му представител чрез подпис в амбулаторния лист, който общопрактикуващият лекар издава за проведения преглед, и поставяне на ваксината или чрез подписване на бланка за информирано съгласие.


Съдействие за осъществяване на имунизационната кампания оказват: областните управители и общинската администрация, включително и здравните медиатори, Българският лекарски съюз, Националната здравноосигурителна каса и директорите на лечебните заведения на територията на съответните области.


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

zapowed__rd-01-726-23122020.pdf
deklaracia_sa_inform_saglasievar2_...

Коментари