Публикация

Анексът към НРД 2020-2022 вече е факт

Анексът към НРД 2020-2022 вече е факт

Българският лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса подписаха Анекса към Националния рамков договор за 2020-2022.

 

Документът регламентира в болничната медицинска помощ следните промени

 

  • Отпада забраната за лечебните заведения за болнична помощ да сключват договори с НЗОК за дейности по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури, по които не са работили до този момент.
  • Запазва се увеличението с 10% на цените на клиничните пътеки, прието през август тази година.
  • Запазват се и повишените цени на инфекциозните пътеки, както и цената на КП 104 (една от клиничните пътеки, по която се лекува COVID-19) - 1200 лв.
  • НЗОК ще заплаща роботизирано оперативно лечение на онкологични заболявания и в урологията, общата, детската и гръдната хирургия.


И още:


Увеличението средно с 10% на цените на всички дейности в първичната извънболнична помощ от август тази година се запазва и през 2021 г.


Регламентира се поетапното въвеждане на електронното здравеопазване

 

Стъпка в тази посока е отпадането на тайминга при прегледите в ПИМП.


В СИМП се запазва увеличението от близо 10% на цените на първичните и вторичните прегледи. Като всеки пациент ще има право на поне един контролен преглед, заплащан от НЗОК, след първия такъв при специалист.


Запазва се възможността лечебните заведения от болнична и извънболнична помощ да получават 85% от обичайната си месечна заработка за цялата продължителност на епидемичната обстановка у нас. Разпределението на тези средства ще става по сега действащата методика.


Анексът към НРД 2020-2022 влиза в сила от 1 януари 2021 г.

 

Коментари