Публикация

Пом. фарм. Лиляна Петрова: Ние сме най-младата съсловна организация, но това си има и добра страна!

Пом. фарм. Лиляна Петрова: Ние сме най-младата съсловна организация, но това си има и добра страна!

''В делови план предстоят въвеждане на Квалификационни нива в професията, нещо ново и за колегите, и за системата изобщо. Предстои и включване на повече колеги в обучение за магистратура по „Фармацевтичен мениджмънт“, споделя председателката на Българската асоциация на помощник-фармацевтите /БАПФ/- пом.фарм. Лиляна Петрова.

 

 

Измина малко повече от година от създаването на вашата съсловна организация. Как я възприемат помощник-фармацевтите и колко от тях членуват в нея?

- Работата по създаването на съсловна организация на помощник-фармацевтите ни отне повече от 10 години, а усилията съсловието ни да получи подобаваща национална представителност се увенча с успех на 06.06.2019г.Изминалата година отбеляза първата ни годишнина, но наложените мерките за сигурност заради Ковид 19 ни попречиха да проведем с планираното тържество. Колегите ми знаят колко е важно за професия като нашата да сме национално обединени, да сме имаме единен национален регистър, да спазваме Етичен кодекс и не на последно място да повишаваме своята квалификация. В допълнение - на всички е ясно ,че е важно да има организация, която да отстоява професионалните интереси на съсловието.

 

Те са убедени, че това е верният път за да имаме позиция пред институциите и обществото каквото имат всички останали професии в здравеопазването.Важно е да се знае къде сме,колко сме и какви следдипломни обучения организираме. Като съсловна организация можем да даваме становище и нашето мнение и предложения да бъдат чути, когато се подготвят промени на законодателството.

 

Националният електронен регистърът, който се изгражда в момента все още не е пълен и не всички работещи помощник-фармацевти са получили своя УИН .А това е едно от двете задължителни условия за упражняване на професията на помощник-фармацевт на територията на Р.България. Въпрос на време и контрол от страна на институциите и работодателите е този процес да се ускори.

 

Какво успяхте да постигнете за това време?

-Съсловната ни организация функционира едва от 18 месеца. Това е много кратък период, а и обстановката заради Ковид 19 постави пред нас много предизвикателства. Управителният съвет,членовете на комисиите към БАПФ и членовете на 28 регионални колегии работихме при изключителни и необичайни условия. Въпреки, а може би и точно тези трудности ни сплотиха и ни показаха колко е важно да сме единни,организирани и да изпълним поетите ангажименти.

 

Аз съм горда от постигнатото до момента, тъй като съсловието ни има представител във Висшия съвет по фармация, Експертния съвет по търговия с лекарствени средства към ИАЛ, работна група към МЗ за изграждане на Национална аптечна карта.

 

Ние предложихме промяна в Закона за лекарствените продукти, която беше приета от НС, а именно БАПФ да има представител в състава на комисиите по изработване на Национална и на Областните аптечни карти.

 

През изминалите 18 месеца изработихме Правила за добра фармацевтична практика на помощник-фармацевта, според изискването на чл.8 от Закона за съсловната организация, както и Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г., който регламентира компетенциите на помощник-фармацевтите.

 


През този период не на последно място на фокус бяха и формите на следдипломно обучение за помощник-фармацевтите.

Платформата, с която най-много си партнираме, е Credo Web, съвместно с която осъществяваме редица онлайн обучения, повечето от които са акредитирани от Националния съвет по качество на БАПФ.

Активностите са с интересни лектори и дават възможност за задаване на въпроси по конкретните теми. Това е много удобно, защото ни дава достъп до най-новата медицинска информация, поднесена по интерактивен начин.

 

За отбелязване е ,че може би ние сме единствената съсловна организация,където членовете не заплащат придобиването на кредитни точки. Освен това всички предстоящи семинари и уебинари популяризираме като публикуваме актуална информация на сайта на БАПФ, във ФБ групите и по ел.пощи на членовете ни.

 

Вие сте част от медицинските специалисти на първа линия в борбата срещу Covid-19. Как се справяте в тази тежка обстановка?

-Необичайната обстановка постави на изпитание цялата здравна система и не само в България. Информацията за вируса беше недостатъчна, на моменти противоречива. И специалисти и пациенти свиквахме в движение. Докато течаха часове на инструкции и адаптация към условията на карантина, докато чакахме някой да ни включи или не в списъци за осигуряване на лични предпазни средства, докато се набавят нужните дезинфектанти, в условията на стриктен контрол и проверки, продължавахме да бъдем на работните си места в помощ на хората.

 

В тази сложна ситуация всички колеги- магистър и помощник-фармацевти, преодолявайки провокации и трудности от всякакъв характер, имаха нужда също от подкрепа и опора.Още на 16 март УС на БАПФ излезе с обръщение към всички помощник и магистър фармацевти, към всички здравни специалисти като изказахме своя респект пред денонощния и всеотдаен труд!

 

През годините много се изговори за отношенията и взаимодействието между помощник и магистър-фармацевтите. Промени ли се нещо от гледна точка на епидемията?

-Екипът магистър и помощник- фармацевт са единствените подготвени специалисти в здравеопазването, получили образование за оказване на фармацевтични грижи.От БАПФ сме убедени, че успешната и градивна работа в този сектор е възможна само и единствено, ако кадрите са добре обучени и ако между тях съществува взаимно доверие и уважение.

 

В това отношение, ние сме активни в търсене на диалог. Срещнахме добра комуникация с УС на БФС още преди учредяването си през 2019г. През февруари, т.г., началото на пандемията съвпадна с избора на ново ръководство на БФС.

Лично аз, а и колегите ми, сме убедени,че тази тенденция ще продължи, въпреки някои затруднения в комуникацията заради необичайните мерки в момента. В потвърждение на това ще споделя,че имаме договореност за среща на Управителните съвети на двете организации за първата половина на януари 2021г.

 

Освен кризата с коронавируса в България назря и един друг проблем- липсата на аптеки в малки населени места, т.нар. проблемни региони. Какво е вашето виждане по въпроса и имате ли предложения за справяне с проблема?

-Този проблем се задълбочи, особено в последните няколко години. Анализът на причините за недостиг на аптеки в някой региони трябва да обхване няколко аспекта и не би могло за се направи в едно интервю.

 

Хората трябва да знаят, че този проблем започна да се проявява в пълна степен през 2011г. с промяна в ЗЛПХМ. Дотогава голяма част от аптеките в малките населени места се разкриваха от помощник-фармацевти и населението имаше почти денонощен достъп до снабдяване с нужните лекарства, защото колегите и живееха там.С промените в закона се ограничи номенклатурата от лекарства, която може да отпуска помощник-фармацевта- до лекарства без рецепта.

 

И за да се спази закона започна едно закриване на аптеки на помощник-фармацевти. Една част заработиха като дрогерии, а друга част за кратко с друг лицензоносител, но като краен резултат прекратиха дейност.

 

Няма да коментирам мотивите за този промяна,но много скоро стана ясно,че никой не прояви траен икономически интерес да разкрие аптека в проблемните региони.Беше унищожен един модел,които работеше успешно повече от 50 години без да се предложи друг, по-добър и сега „берем“ плодовете. Ние сме представили през МЗ своите предложение за решаване на проблема. За отбелязване е, че те не са обвързани с предоставяне на финансови средства от публичния сектор.

 

Въпреки че сте ''млада'' организация колко далеч искате да стигнете и правите ли си вече планове за другата година, колкото и несигурна да изглежда тя?

- Да, ние сме най-младата съсловна организация в здравеопазването и делим това „отличие“ със зъботехниците. Вярно е, че последни получихме подобаващ съсловен статут, но пък това има своята добра страна- младостта носи сила и нови идеи!

В делови план предстоят въвеждане на Квалификационни нива в професията,нещо ново и за колегите и за системата изобщо. Предстои и включване на повече колеги в обучение за магистратура по „Фармацевтичен мениджмънт“.

 

Силно се надявам обстановката около овладяване на коронавируса да се успокои и да ни даде възможност с колегите да отпразнуваме на 6 юни 2021г. подобаващо своята Втора годишнина на съсловната организация. Надявам се през новата година да успеем да реализираме всичките си планове за обучения и семинари – присъствено, сред които и планираните изнесени семинари, на които се срещаме с колеги от други държави и обменяме знания и професионален опит.

 

И силно вярвам, че въпреки всичко, което ни връхлетя през изминалата година, 2021г. ще дойде и ще донесе повече добро и мъдрост в личния и съсловния ни живот!

Коментари