Публикация

Ваксина на Moderna (mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine)

Ваксина на Moderna (mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine)

Ваксина на Moderna (mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine)

 

Излязоха резултатите от Фаза 3 на ваксината на Moderna срещу COVID-19, публикувани в научно списание "New England Journal of Medicine" (Impact Factor: 74.699).

Участници във Фаза 3: n = 30 420

 

Baden LR, El Sahly HM, Essink B, Kotloff K, Frey S, Novak R, et al. Efficacy and safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine. N Engl J Med. 2020; Ahead of Print. [DOI: 10.1056/NEJMoa2035389] [PMID: 33378609]

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

01 януари 2021

Прикачени файлове

mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine.pdf

Коментари