Публикация

Ваксина на Pfizer-BioNTech (BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine)

Ваксина на Pfizer-BioNTech (BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine)

Ваксина на Pfizer-BioNTech (BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine)

 

Излязоха резултатите от Фаза 3 на ваксината на Pfizer-BioNTech срещу COVID-19, публикувани в научно списание "New England Journal of Medicine" (Impact Factor: 74.699).

Участници във Фаза 3: n = 44 820

 

Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. N Engl J Med. 2020; 383(27): 2603-2615. [DOI: 10.1056/NEJMoa2034577] [PMID: 33301246]

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

01 януари 2021

Прикачени файлове

BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine.pdf

Коментари