Публикация

Collegium Medicum 17.10.2020 "Глухота при новородени. Изборът - кохлеарна имплантация" Д-р Теодора Димитрова, Д-р Дончо Дончев Център за кохлеарна имплантация, УНГ клиника, ВМА - София

Collegium Medicum 17.10.2020 "Глухота при новородени. Изборът - кохлеарна имплантация" Д-р Теодора Димитрова, Д-р Дончо Дончев Център за кохлеарна имплантация, УНГ клиника, ВМА - София

"Глухота при новородени. Изборът - кохлеарна имплантация"
Д-р Теодора Димитрова, Д-р Дончо Дончев
Център за кохлеарна имплантация, УНГ клиника, ВМА - София

Коментари