Публикация

ЕМА одобри извличането на 6 дози от флакон с ваксината на Pfizer/BioNTech

ЕМА одобри извличането на 6 дози от флакон с ваксината на Pfizer/BioNTech

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) към Европейската агенция по лекарствата препоръча продуктовата информация на ваксината Comirnaty на Pfizer/BioNTech да се актуализира, за да се обясни, че всеки флакон съдържа 6, а не както досега 5 дози от продукта.


За да се изтеглят шест дози от един флакон, трябва да се използват спринцовки с малък мъртъв (неизползваем) обем

 

Комбинацията от спринцовка и игла с малък мъртъв обем трябва да има мъртъв обем, не по-голям от 35 микролитра. Ако се използват стандартни спринцовки и игли, може да няма достатъчно количество ваксина за изтегляне на шеста доза от флакон, уточняват от СНМП.


Ако количеството ваксина, което остава във флакона след изтегляне на петата доза, не може да достави цяла доза (0.3 ml), медицинският специалист трябва да изхвърли флакона с неговото съдържание.


От комитета поясняват още, че

 

не трябва да се събират количества ваксина от няколко флакона

 

за да се получи цяла доза, като всяко количество неизползвана ваксина трябва да се изхвърли 6 часа след разреждането.


Допълнителна информация за всички стъпки за използването на Comirnaty е налична в актуализираната продуктова информация.


Ваксината на Pfizer/BioNTech срещу COVID-19 е за хора на възраст над 16 години. Тя беше разрешена за употреба в ЕС на 21 декември 2020 г.

 

Коментари

Общото кололичество на разредения разтвор е 2,25 мл  (0.45мл+1,8мл разредител)

Количеството за инжектиране е 0,3 мл
Трябва да се добави и обема на иглата - 0,06 мл
Общо количество за един ваксиниран 0,36 мл
2,25:0,36 = 6,25 дози