Публикация

Кръвни групи и имунитет

Кръвни групи и имунитет

Проведено наскоро изследване установи хората с коя кръвна група имат най-силен имунитет. Според учените

 

кръвната група е свързана с възможностите на организма да произвежда интерферон по време на вирусна инфекция

 

което директно е свързано с имунната система.


Интерфероните са протеини, които клетките отделят в отговор на появата на вируси, на определени бактериални вещества и на нискомолекулярни химически съединения. Те активират клетъчни протеини, които пречат на вирусите да се размножават.


Оказало се, че

 

най-силен имунитет имат хората с IV кръвна група

 

Организмът на 92% от участниците в изследването е започнал да произвежда интерферон в достатъчни количества.


При хората с I и III кръвна група процентите са съответно 80 и 91. При 40% от изследваните носители на II кръвна група е била констатирана понижена способност за произвеждане на интерферон.

Коментари

α и β: първа (0)
A и β: втора (A)
B и α: трета (B)
A и B: четвърта (AB)

А къде има списък коя кръвна група към коя категория попада (I - IV)?