Публикация

Първи резултати от тестовете на иновативна ендоскопска система

Изследването, публикувано в медицинския журнал „Endoscopy”, е проведено с над 50 доброволци.

Пациентът поглъща с вода капсулата, която с помощта на джойстик и магнитно поле се направлява в стомаха. Тя предава чрез две камери по безжичен път образи от вътрешността на стомаха на системата за обработка на изображения, която се наблюдава от обслужващия лекар.

Прототипът, разработен съвместно от Siemens и Olympus, се състои от насочващ магнит, информационна система за обработка на изображенията и управление на капсулата, както и ендоскоп във вид на капсула.

Ендоскопът във вид на капсула е с дължина приблизително 31 mm и с диаметър 11 mm.

В рамките на проучването са намерени 30 находки в стомаха на пациентите. 14 от тези находки са установени с ендоскоп във вид на капсула и стандартен ендоскоп; 10 от тях са открити единствено след преглед с ендоскоп във вид на капсула, а 6 – само със стандартен ендоскоп.

Иновативната технология предоставя по-надеждни резултати по време на ендоскопски прегледи на стомашно-чревния тракт в сравнение с традиционната ендоскопия. 93% от участниците в проучването са се чувствали комфортно по време на прегледа, а 89% не са изпитали затруднение с поглъщането на капсулата.

Относно бъдещите им прегледи, всички пациенти са отговорили, че предпочитат магнитно управляван ендоскоп във вид на капсула пред традиционната гастроинтестинална ендоскопия. 

Коментари