Публикация

Защо имуномодулацията на придобитите имунни дефицити при онкоболните е толкова важна в условията на пандемия и Защо плазматерапията при тежко болни с Ковид-19 следва да е елемент от интензивна

НА ВНИМАНИЕТО НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПРОФ.КОСТАДИН АНГЕЛОВ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

 

Вместо увод :

 

1.ПО КАКВА ПРИЧИНА БЪЛГАРИЯ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ Е НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ СРЕД  СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ?  

 

2.ЗАЩО  БЪЛГАРИЯ   БИ МОГЛА  ТОЧНО  СЕГА ДА ДАДЕ СВОЯ ПРИНОС ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО ЗА ПОВЕЧЕ ШАНС ЗА ЖИВОТ НА ТЕЖКО И КРИТИЧНО БОЛНИТЕ, АКО ИМА КОЙ ДА ЧУЕ   СЪЩНОСТТА  НА ПОСТАВЕНИТЕ  ПО-ДОЛУ ВЪПРОСИ  :

 

1.Защо имуномодулацията на придобитите имунни дефицити ПРИ ОНКОБОЛНИТЕ е толкова важна В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА   и

 

2.Защо плазматерапията при тежко  болни  с Ковид-19 следва да е   елемент от интензивна апаратурна депурация на организма?-    

 

3.Отсъствие на практическо решение и действие повече от 8 месеца  за възлагане  от държавата спешно проучване възможностите по предложението за апаратурен подход за намаляване смъртноста при тежко болните с над 50%  

 

Сензационно откритие направено наскоро от  английски учени, публикувано  на 09.12.2020г установява,че онкоболни с придобит имунен дефицит поради химиотерапия, продължават до 2 месеца да отделят интензивно вируса.” Отделянето на вируси е открито при 18 пациенти, които са претърпели трансплантация на хематопоетични стволови клетки или терапия с Т-клетъчни химерни антигенни рецептори (CAR) и при 2 пациенти с лимфом.”Откритието е съобщено на 1 декември в изследователско писмо в New England Journal of Medicine.Хората, които  са здрави, когато прекарат COVID-19, "вече не са заразни след първата седмица на заболяването", коментира водещият автор Мини Камбой, д-р, главен медицински епидемиолог, Център за раково заболяване Memorial Sloan Kettering, Ню Йорк.News > Medscape Medical News

https://www.medscape.com/viewarticle/942290?nlid=138664_5207&data-src=WNL_mdplsnews_201211_mscpedit_honc&uac=93CR&spon=7&impID=2731282&faf=1

Наскоро е публикувана статия за открити  18 щама на коронавируса  в организма на 47Г болна рускиня с лимфом .Тя се  е  заразила по време на химиотерапия и е продължила да отделя вирусите 6  месеца.

 

Статия с описание на случая е  публикувана от руски учени на сайта virological.org.

 

https://www.dnes.bg/rusia/2021/01/12/18-shtama-na-koronavirusa-otkriti-v-organizma-na-bolna-ruskinia.476176

 Тази  информация дава основание да се  започне   у нас  епидемиологично проучване при онкоболни за разпространение на Ковид-19 и провеждане  динамичен контрол вкл и  корекция на придобитите имунни дефицити след химиотерапия. Това е т.н.- вторична имунопрофилактика за намаляване риска от рецидиви на болестта при онкоболните , а в условията на пандемията за намаляване здравния риск при възникване на такава инфекция.. 

 За необходимостта от профилактика и лечение на придобитите имунни дефицити при онкоболни  в условията на пандемия от Covid-19  предлагаме  и настояваме  в  интервю дадено за dir.bg още  от  23 март 2020  „10 СТЪПКИ СРЕЩУ КОВИД-19  23.03.2020Г”„В условията на повишен риск от заболяване от Корона вирус Ковид-19 следва  да се прави имунопрофилактика и имунотерапия на придобити имунни дефицити при хора в напреднала възраст и онкоболните , а при болните заразени с вируса да започне патогенетична терапия”  https://m.dir.bg/dnes/na-fokus/10-stapki-sreshtu-covid-19-i-rolyata-na-patogenetichnata-terapiya-dots-manev-pred-dir-bg

Вероятно  все още малко хора са чували или знаят, че у нас през  последните 10 години е регистриран световен приоритет от български учени и са им  признати  пет патента за изобретение в областта на имунотерапията на рака.Едно от тях е:„Поливалентен  комплекс.- „ /Ваксина/ за имуномодулация на придобитите имунни дефицити при онкоболни /карциноми / след химиотерапия , предназначена  за намаляване риска от рецидивите  на болестта , а  в условията на пандемия с Ковид-19 би била приложима и за намаляване имунните дефицити респ. здравния  риск при  онкоболните. Те са  най-уязвимия   контингент за тази коварна инфекция.За съжаление през последните 10 години нито пазарът ,нито държавата проявиха интерес да инвестират за внедряването на ваксината за имунопрофилактика на имунните дефицити при онкоболни след химиотерапия. За този проблем информирахме обществото в  интервю дадено за Dir.bg  от 17.02.2019 г : „През последните 10 години у нас е регистриран световен приоритет в областта на имунотерапията на рака, като са регистрирани и признати най-малко 5 патента за изобретения и полезни модели. Безспорен факт обаче е, че при наличната нормативна база не е внедрен у нас нито един патент в областта на медицината и в частност в Т-клетъчната имунотерапията на рака с деблокиране на Н-клетъчния противотуморен имунитет и имунопрофилактиката на рецидивите му..Този факт е в необходимата достатъчност доказателен за неприложимостта на съществуващата нормативна база и, че тя се нуждае от актуализиране или дори от нова нормативна база. Вече повече  от 5 години това не се случва. Световно признание с Нобелова награда на американски и японски учени получиха през 2018г за революционен пробив в стратегически важното направление за Т-клетъчна имунотерапия с деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет. В същото направление са и  признатите ни три патента за изобретение през последните 10 години, при които  използваме друга по-лесно приложима технология за постигане на същата стратегическа цел.Въпреки регистрирания от нас световен приоритет с признати патенти за изобретение,чиято разработка започва още през 80-те години за нов подход в Т..клетъчната имунотерапия на  рака, днес  30 години по-късно продължава да няма чуваемост за разработване на нормативна база за внедряването на регистриран световен приоритет с патенти за изобретения, както и за създаването на специализиран Център/Институт за иновативна медицина в областта на Т-клетъчна имунотерапия и имунопрофилактика на рака..Там предвиждаме да се разработват, внедряват и прилагат иновации в тази област за лечение на онкоболните със солидни тумори.. В Германия при  признати изобретения в стратегически важни направления, държавата като най-заинтересована прави първата инвестиция за апробиране и внедряване, като придобива като изкупува патентите и инвестира за внедряването им. След успешно внедряване тогава бизнесът се нарежда на "опашка" да купува лицензии от държавата. Тогава тя си възвръща многократно вложените за внедряване на иновациите средства. Така е в цивилизования свят към когото декларираме, че се стремим. Как е  у нас ? С писмо на МЗ получено на 18.11.2020г се разбира,че Министерството на здравеопазването/МЗ/ .не разполага с правомощия, нито да възлага  идейни проекти, нито има гласуван бюджет за  да провежа научни проучвания./...”..в частност не включва функции  по възлагане на клинични изпитвания респ. в бюджета на МЗ не се предвиждат средства  за финансирането им. „ В писмото не се дава отговор на многократните ни предложения  МЗ да има законодателна инициатива с гласуване на закон за получаване  правомощия на МЗ, респ.на държавата, да  е задължена по закон да  придобива интелектуална собственост по регистриран световен приоритет с признати патенти. за изобретения от частни патентопритежатели физически лица и само  когато те са  в стратегически важни за държавата направления..Такъв закон би затворил възможностите за  субективизъм, политически влияния и корупция и би дал  мотивация за бързо иновативно развитие .на страната в медицинските науки ,в които сме на последно място сред  всички страни членки на ЕС..

Писмото получено от МЗ вероятно е в отговор и на наше друго писмо от 04.09 .2020г. В него информираме, че предложеният от нас „Идеен проект за тристепенна апаратурна пурификация за намаляване смъртността с над 50% при тежко болните с Ковид-19” „ е проявено пълно  разбиране да се извърши комплексно проучване при съответно финансово осигуряване  от МЗ .За това  имаме  позитивно становище  след проведена делова среща с ръководството на  МБАЛСП „Н.И-Пирогов „ на 01.09.2020г. Оказва се ,че .МЗ не разполага и с правомощия  за това и „не включва функции  по възлагане на клинични изпитвания респ. в бюджета на МЗ не се предвиждат средства  за финансирането им. „                                                                                                 

 

 Крайно време е да има  и у нас „Национален Институт  за иновативна медицина за имунотерапия и имунопрофилактика на рака” ,където да се работи без „клинични пътеки”, да се прави иновативна медицина за Т-клетъчна имунотерапия и имунопрофилактика на рака.Така е в САЩ., където ежегодно парламентът гласува техния  бюджет .Тридесет години  не стигнаха откакто  сме се посветили на тази кауза. Ако обществото я подкрепи .имаме все още шанс.                                 

  До гражданите на РБ се представи петиция, която имат възможност да подкрепят.                                                                    

  Драги сънародници, Подкрепете петицията.ни подписана от над 2600 български граждани у нас и в чужбина.Нужна е и  Вашата подкрепа !:  .

 

https://www.peticiq.com/243314

 

Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване.

 

Защо плазматерапията при тежко  болни  с Ковид-19 следва да е   задължителен елемент от тристепенна интензивна апаратурна депурация на организма ?

Плазматерапията при тежко болни с Ковид-19 следва да е част от патогенетичната терапия като  елемент от  предложената от нас за първи път в света тристепенна интензивна апаратурна депурация на организма. Да се търсят подходи за патогенетична терапия при болните с Ковид-19, когато все още няма ефективно противовирусно средство, за това пледираме от повече от 8 месеца .Публикувахме за първи път нашата теза в интервю дадено на 18.03.2020г/Дир.бг/ Следват статия изпратена до редакцията на „Здравен навигатор„на 07.04.2020г: за „За тристепенна апаратурна пурификация за намаляване смъртността с над 50% при тежко болните с Ковид-19” „ Материалите ни с  този предмет, изпратихме до МЗ , до Председателя на Националния оперативен щаб към МС и с писмо До Министър председателя на Република България Г-н Бойко Борисов.

За необходимостта от комплексна патогенетична апаратурна терапия, в която плазматерапията да се  предшества задължително от плазмафереза, обосновавахме с публикация от 13 май 2020г в Credoweb ./Док.1 /                                                                                       

Предложението ни се подкрепя от уважавани специалисти.Има  следвана кратка предистория :                    

 

На 01.09.2020г представихме на ръководството на МБАЛСП „Н.Пирогов” и  обсъдихме  внесения от нас « Идеен проект за тристепенна интензивна  апаратурна пурификация при средно и тежко болни с Covid-19 « с Доц д-р Петър Атанасов -Н-к  Клиника по вътрешни болести /КВБ/ със сектор за лечение на усложнения при болни с COVID-19 .На 04.09.2020г входирахме предложението и становището до МЗ. 

В подписаното позитивно становище се казва:                                                         

.1.«Проектът-....  съдържа конспективен план за организиране на предварителните изследвания ..." .                                                                                                                     

 

.2.Проектът  предлага една възможност, за патогенетичен подход в лечението с единствена цел намаляване на смъртността, с очакван прогностичен ефект над 50%, чрез отстраняване на известните до момента фактори, водещи до фатален край”.                                                                                                                                                 

 

3. Би следвало държавата в лицето на M3 да съдейства спешно в условията на извънредно положение и пандемия с цел осигуряване на нужното финансиране и пълно съдействие за провеждане на първия етап на предварителните и клиничните изследвания и  се ангажира да установи приложимостта е  ефективността при средно и тежко болни за всеки от предлаганите  рутинни апартури методи за детоксикация.                                             

 

Предлаганият от нас патогенетичен подход с тристепенна интензивна апаратурна депурация се  подкрепя от:

 

1.Позитивно  становище подписано от Проф.Татяна Червенякова ,Изп.Директор на  Инфекциозна болница,гр.София .и Главен координатор на експертните съвети по инфекциозни болести. 

 

2. Доц.д-р Иван Гигов –хематолог ВМА.

 

3.Възможното му приложение след внедряване при онкоболни е подкрепено с публикувани становища от проф.Констанца Тимчева и проф.Асен Дудов.  

 

Пояснение: По темата сме в  интензивна кореспонденция с МЗ  повече от 8/осем / месеца,но все още нищо не се движи за реаването на поставените въроси . Становището на експертните съвети към МЗ намираме за странно.Те изискват от нас като предложители  и вносители на предложението до МЗ, едва ли не да  представим проучване със статистическа достоверност, при условие,че тристепенния апаратурен подход за интензивна терапия с детоксикация при тежко болни с Ковид-19 ,ние предлагаме за първи път в света.,Внесохме предложението ни с презумция  да се направи това проучване от подчинените на МЗ поделения  защото не разполагаме  с инфраструктура и  средства за това.

 

Целта на предлагания от нас тристепен  апаратурен подход е да се изведат от организма патогенетичните фактори, които  убиват тежко болните с Ковид-19.Известните  патогенетични механизми са предмет поне на най-малко пет 5-11 различни медицински специалности./Док.3./ За това за да може да се осъществи ефективна  патогенетична терапия по известните към момента механизми на болестта е необходимо :

1.Към окръжните болници да се създадат специализирани Центрове /отделения/ за интензивна апаратурна детоксикация на тежко болни  с Ковид-19 с готовност и с подготвени кадри за провеждане на:              

 

1.Плазмафереза  и 2.Плазматерапия.3.Екстракорпорална карбосорбция 4. Селективна  хемабсорбция на цитотокини.                                  

 

Пояснение: Тези Центрове /отделения/ следва да са подобно на хемодиализните центрове ,да могат да приемат и по спешност, но да са  специализирани само за тежко болни от Ковид-19.По логистика следва да са подобни  на хирургическите клиники по безотказно снабдяване с плазма  и кръвозаместващи течности.                       

 

2.Съдаване на мултидисциплинарни консултативни съвети към окръжните болници от минимум 8-11/висококвалифицирани специалисти компетентни съответно по механизмите на развитие на болестта: 1.Хематология. 2.Клинична имунология.3.Клинична токсикология 4.Трансфузионна хематология 5.Инфекциозни болести. 6.Ревматология. 7.Хемостазиология. 8.Пулмология. 9.Интензивна терапия. 10.Кардиология 11.Неврология  и др.                                                                                                 

Те ще могат да вземат решението  по  стратегията и тактиката респ.с какви  апаратурни и други средства и подходи ще се  провежда терапията. при  всеки тежко и критично болен за да може максимално да се намали риска от фатален  край.

 

3.Държавата  в условията  на пандемия и извънредно епидемиологично положение първо следва да осигури правната рамка и финансовото обезпечаване за  неотложно и спешно проучване за оценка възможностите за приложение и внедряване на цитираните по-горе апаратурни подходи. Те са  добре известни и рутинно използвани в медицината от десетилетия.

 

4.Създаване  възможности  за  он лайн връзка между консултативните мултидисциплинарни съвети за консултация на всеки тежко болен между окръжните и  градските болници  в цялата страна.                                                                                               

 

Според писмото получено на 18.11.2020г от МЗ  няма очакваните правомощия ,то Кой ,тогава в държавата  има правомощия  да възложи  на медицинската наука и практика  да извърши  спешно  проучване, с което  да може да  се ангажира да изясни, може ли или не може чрез апаратурен интензивен подход за депурация на кръвта от факторите ,които убиват  да се намали смъртността при тежко болните с над 50% ?                                                                                                                               

 

Ако може ,то тогава да се започне  да се спасяват стотици  и хиляди човешки живота.                                                                                                                                                     Преди дни  СЗО предупреди  ,че пандемията през 2021г се очаква да  бъде по тежка   от тази през 2020г. Нека използваме временно намаления натиск върху болниците за да се подготвим  по-добре !   Нека  държавата спешно да възложи да се проучат и  се внедрят предлаганите иновативни  апаратурни методи ,поне в пет Центъра в страната за намаление рисковете от фатален край.                                                                                                                   

Защо  очакваме други по света да решат проблема за намаляване смъртността ? 

 

Защо   България да  не даде своя  принос срещу пандемията в  света, когато има отдавна  предложено за изпитване конкретно  решение с  известни от десетилетия  в медицината  апаратурн методи?  

 

Доц.д-р В.Манев -Клиничен имунолог /Председател на програмен консултативен съвет за имунотерапия и имунопрофилактика на рака/ www.immuno-bg.org /Носител на приза "Изобретател на 2016 / 

 

Приложение :Док.1 Публикации по темата  Credoweb

https://www.credoweb.bg/profile/107631/dots-vladi-vasilev-manev-dm/publications

1.НЕОТЛОЖНА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЯНА В ПАРАДИГМАТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИТЕ С COVID-19 И НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ ТЕЖКИ УСЛОЖНЕНИЯ
В.Манев 13.05.2020г
https://www.credoweb.bg/publication/122191/neotlozhna-neobhodimost-ot-promyana-v-paradigmata-za-lechenie-na-bolnite-s-covid-19-i-namalyavane-riska-ot-tezhki-uslozhneniya

 

 20.6.2020

2.КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПРАВИ ПРИ  ЛИПСАТА НА СПЕЦИФИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И ВАКСИНА ЗА ПРОФИЛАКТИКА ПРИ COVID-19?
https://www.credoweb.bg/publication/123121/kakvo-mozhe-da-se-pravi-pri-lipsata-na-spetsifichno-lechenie-i-vaksina-za-profilaktika-pri-covid-19


10.01.2021

 

3.Доказани са някои патогенетични механизми при тежко болни с Ковид-19 .Какво да се прави за да се намали смъртността
 
https://www.credoweb.bg/publication/126191/dokazani-sa-nyakoi-patogenetichni-mehanizmi-pri-tezhko-bolnite-s-kovid-19-kakvo-da-se-pravi-za-da-se-namali-smartnostta

3.Други https://www.credoweb.bg/profile/107631/dots-vladi-vasilev-manev-dm/publications


 

Линк на статията във Фрамар „

https://media.framar.bg/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8-%D1%81-covid-19


 
 

Коментари