Публикация

Официално: Възобновяват плановия прием в болниците и КОЦ

Официално: Възобновяват плановия прием в болниците и КОЦ

Здравният министър проф. Костадин Ангелов издаде заповед, а която се възстановява плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и комплексните онкологични центрове.


От утре, 16 януари, се разрешава присъственото провеждане на следните дейности в училищното образование

  • приравнителни изпити при преместване на ученик;
  • изпити за определяне на срочна оценка на ученик с повече от 25% отсъствия по даден предмет и няма възможност /при невъзможност/ да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална или дистанционна форма на обучение;
  • изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение;
  • държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика;
  • индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда;
  • индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище;
  • областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се организират онлайн.

Всички дейности трябва да се провеждат по възможност индивидуално и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Задължително е носенето на маска за лице, спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускането на хора с прояви на остри респираторни болести.

 

Разрешава се присъственото провеждане на следните дейности във висши учебни заведения:

  • практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;
  • семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се проведат в електронна среда;
  • държавни изпити и защити на дипломни работи.

В случаите, в които тези дейности се провеждат на територията на висшето училище, ректорът създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

 

Разрешено е и провеждането на курсовете по оказване на първа долекарска помощ

 

съгласно изискванията на Наредба №24.

 

С пълния текст на заповедта може да се запознаете в прикачения файл

Прикачени файлове

zapoved_merki_izvanredna_epidemi4n...

Коментари