Публикация

Обучения за безопасна работа през януари 2021 г.

Обучения за безопасна работа през януари 2021 г.

Включете се в професионалните обучения, които организираме. Може да се свържете с нас за провеждане на индивидуално обучение за вашия екип. Нашите експерти използват иновативни методи на презентиране, в обученията инициираме полезни дискусионни форуми и предоставяме актуални информационни материали.

 

КООРДИНАТОРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

22 ЯНУАРИ 2021 ПЕТЪК

10:00 Ч.

 

КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

22 ЯНУАРИ 2021 ПЕТЪК

14:00 Ч.

 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ)

25 ЯНУАРИ 2021 ПОНЕДЕЛНИК

10:00 Ч.

 

ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ – КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ

26 ЯНУАРИ 2021 ВТОРНИК

10:00 Ч.

 

ОТГОВОРНИЦИ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

27 ЯНУАРИ 2021 СРЯДА

10:00 Ч.

 

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА СЪС СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ
(КОТЛИ, РЕСИВЪРИ ВЪЗДУШНИ КОМПРЕСОРНИ ИНСТАЛАЦИИ)

28 ЯНУАРИ 2021 ЧЕТВЪРТЪК

10:00 Ч.

 

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

28 ЯНУАРИ 2021 ЧЕТВЪРТЪК

14:00 Ч.

 

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕРОДНИ ГАЗОВЕ. БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПРИРОДЕН ГАЗ

29 ЯНУАРИ 2021 ПЕТЪК

10:00 Ч.

 

БЕЗОПАСНА РАБОТА СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

29 ЯНУАРИ 2021 ПЕТЪК

14:00 Ч.

 

 

Предварителната заявка за участие е задължителна и се подава на: office@lot-consult.com / тел. +359 2 917 29 24 - Красимира Владимирова

Коментари