Публикация

На среща ще бъдат обсъдени новите изисквания към болниците

Работна среща между представители на Министерството на здравеопазването, Центъра за защита правата в здравеопазването и управители на лечебни заведения ще се проведе в здравното ведомство.


Поводът – обнародваната на 22 октомври в „Държавен вестник” Наредба № 49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

В чл. 5 на наредбата се въвежда изискване за минимален брой легла за функционирането на една болница. В същото време срокът, в който това условие трябва да бъде изпълнено, изтича на 31 октомври.

Предварителната оценка сочи, че в резултат на това ще бъдат административно закрити между 30 и 50 функциониращи болници, отбелязва ЦЗПЗ.

След получени многобройни сигнали в организацията от управители на лечебни заведения за болнична помощ е изготвена жалба до Върховния административен съд.
С проблема са запознати министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов и неговият заместник д-р Михаил Зортев. 
Насрочената за днес среща е по тяхно предложение.

Коментари