Публикация

Тест за вирус неутрализиращи антитела в лаборатория „ЛИНА”

Тест за вирус неутрализиращи антитела в лаборатория „ЛИНА”

Лаборатория „ЛИНА“  въведе нов тест, с  който се установява  активността на защитните антитела срещу SARS-CoV-2 (COVID-19) след преболедуване или ваксинация.

“SARS-CoV-2 вирус неутрализиращи антитела” дава възможност да се прецени както дали пациентът има образувани полезни антитела, така и дали те реално спират навлизането на вируса в клетките на човешкия организъм. За разлика от тестовете, налични досега,  този  дава информация за ефективната блокираща способност на антителата.

„SARS-CoV-2 вирус неутрализиращи антитела”  не е скринингово изследване.  Той е най-подходящ за:

  • Пациенти, които вече имат количествено установени антитела срещу COVID – 19,
  • Пациенти,  които са  преболедували COVID-19 и са минали най -малко 40 дни от              началото на заболяването,
  • Пациенти, които са ваксинирани  и са минали най- малко 2 седмици от                              приложението на втората доза ваксина,
  • Желаещи да станат донори на рековалесцентна плазма, които  вече са с                            количествено установени антитела срещу COVID-19.

Как антителата блокират COVID-19?

 

SARS-CoV-2 съдържа няколко структурни протеина, като с най-голямо значение е спайк протеинът (S). Той е отговорен за свързването с АСЕ2 рецепторите по повърхността на клетките ни. Това разпознаване и свързване се осъществява чрез  структура, наречена  рецептор свързващ  участък (RBD),  която е част от спайк протеина. Благодарение  на това, вирусът навлиза в клетките, което води до неговото намножаване и съответно до развитие на заболяване.

 

Инфекцията SARS-CoV-2  предизвиква имунен отговор, който включва образуването на множество различни антитела срещу спайк протеина. Всички те повлияват в различна степен свързването на SARS-CoV-2  с клетките, но само тези, насочени срещу  рецептор свързващия участък (RBD),  са способни да го блокират изцяло.  

Нововъведеният „SARS-CoV-2 вирус неутрализиращи антитела” , установява наличието именно на тези биологично активни антитела,  които най-ефективно  неутрализират  способността на вируса да навлиза в клетки  т.е. предотвратяват способността на COVID – 19  да заразява.

 

Къде се извършва тестът и каква проба е необходима?

 

SARS-CoV-2 вирус неутрализиращи антитела се извършва във всички самостоятелни филиали на лаборатория „ЛИНА” в областите: Бургас, Варна, Ямбол и Сливен (адресите вижте тук). За него се взема кръвна проба. Резултатът излиза до една седмица. Цената на изследването е 38  лв. Таксата манипулация е 2 лв.

За теста няма предварително записване  на час.

 

Какво означават резултатите ?

 

Тестовите резултати се интерпретират съобразно стойността им като положителни или отрицателни.

 

  • Резултат ≥ 20 % се приема като положителен. Положителните резултати показват            наличието на SARS-CoV-2 неутрализиращи антитела.
  • Резултат < 20 %  се приема като отрицателен.Отрицателният резултат може да              показва липса или ниво под границата на откриване на този тест на                                    неутрализиращо антитяло срещу SARS-CoV-2. Отрицателен резултат може да се              установи и в проби, взети по време на остра инфекция преди сероконверсията на          антителата.

 

 

Коментари