Публикация

Публикувана е Наредба за утвърждаване на стандарт по обща медицина

Публикувана е Наредба за утвърждаване на стандарт по обща медицина

Министерството на здравеопазването публикува Наредба № 2 от 23 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща медицина“.


Лечебните заведения трябва да приведат дейността си в съответствие с тази наредба в срок до 6 месеца от влизането й в сила


Документът се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и отменя Наредба № 41 от 2005 г. за утвърждаване на „Медицински стандарти по обща медицинска практика“ (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм., бр. 101 от 2010 г. и бр. 49 от 2011 г.).


Подробности четете в прикачения файл.

Прикачени файлове

Обща медицина.pdf

Коментари