Публикация

Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“

Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си Наредба № 3 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“.


Лечебните заведения трябва да приведат дейността си в съответствие с тази наредба в срок до 6 месеца от влизането й в сила


Подробности четете в прикачения файл.

Прикачени файлове

Гръдна хирургия.pdf

Коментари