Публикация

Наредба за утвърждаване на стандарт по съдова хирургия

Наредба за утвърждаване на стандарт по съдова хирургия

Министерството на здравеопазването публикува Наредба № 4 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Съдова хирургия“.


Лечебните заведения привеждат дейността си в съответствие с тази наредба в срок до 6 месеца от влизането й в сила.


Документът се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения

 

Подробности четете в прикачения файл.

Прикачени файлове

Съдова хирургия.pdf

Коментари