Публикация

интервю с доц. Мермеклиева: ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ СА МНОГО ВАЖНИ В РАННАТА ДИАГНОСТИКА НА ГЛАУКОМАТА

 

- Доц. Мермеклиева, какво представляват електрофизиологичните методи в офталмологията? Защо през последните години тежестта им в диагностиката нараства все повече и повече?

- Електрофизиологичните методи са обективни способи за изследване функцията на зрителния анализатор. Разработени са различни методики, което позволява да изследваме състоянието на отделните нервни клетки в ретината и по целия зрителен път до мозъчната кора. Това е много важно за ранната диагностика на много от заболяванията, тъй като нарушената функция на ретината, която регистрираме, е все още обратим процес и при навременна и адекватна терапия се постига подобрение. Много по-широко у нас се използват други диагностични методи, при които се регистрира нарушена структура на ретината, което вече е необратим процес. 

Според много проучвания, когато се визуализират структурните промени, вече са загинали 1/3 от клетките на ретината, което показва, че сме диагностицирали необратим процес. Това прави електрофизиологичните изследвания много важни в ранната диагностика на глаукомата и диабетната ретинопатия, които са невродегенеративни заболявания. Аз много се радвам, че въпреки трудностите успяхме да въведем всички тези диагностични методи в нашата страна и те стават все по-популярни сред колегите и пациентите. 

Тъй като това са обективни изследвания, т.е., резултатът не зависи от волята на изследвания, те се използват и с експертна цел при симулация, както и за обективно изследване на зрителната острота. Наскоро имахме дете, което след появата на братче, беше изплашило родителите си, че не вижда, но с тези методи бе “разкрито”, че симулира и подходът на родителите стана друг.

- Казахте, че те са различни видове, какви по-точно са?

- Към електрофизиолочните методи спадат различните видове електроретинографии - фулфилд-ЕРГ, мултифокална ЕРГ и патерна ЕРГ, електроокулографията и зрителните евокирани потенциали. 

Кой дава направление за контролни изследвания при глаукома и диабет?

В зависимост от оплакванията на пациента и клиничната картина преценяваме кое от тези изследвания ще е най-информативно в дадения случай, особено когато се колебаем за диагнозата или трябва да изключим някое заболяване в диференциално диагностичен план. Тези изследвания са т. нар. златен стандарт в диагностиката на наследствените ретинални дистрофии, които представляват генетични очни заболявания. У нас най-често срещани са различните форми на пигментен ретинит, болестта на Щаргард, на Бест.

- Какви проблеми решават при редките очни заболявания?

- При ретиналните дистрофии в резултат на генетичен дефект се засяга функцията на клетките на ретината и електрофизиологичните изследвания ни дават възможност да установим в какво състояние е функцията на отделните видове клетки, кои от тях са най-засегнати, което в много случаи е трудно да се прецени клинично. 

Наскоро имахме такъв случай с младо момиче, което в три различни офталмологични клиники беше клинично диагностицирано като болест на Щаргард, но бяха пропуснали да му направят електрофизиологично изследване. След като направихме този вид изследване, се установи, че това най-вероятно не е правилната диагноза, а генетичното изследване също потвърди нашата диагноза. 

Това е много важно за избора на правилен диагностичен подход. Чрез тези методи може да се открие и дискретно променена функция в родствениците на пациентите, които са клинично здрави, но са носители на дефектния ген. Тези изследвания в много от случаите поставят диагнозата, която се потвърждава и генетично. Затова и са “златен стандарт” в диагностиката на ретиналните дистрофии. 

- Прилагате нова терапия на пациенти с глаукома и макулна дегенерация. Разкажете ни повече за това лечение.

- Тези две заболявания са на едно от първите места като причина за необратима слепота не само у нас, но и по света. Поради тази причина усилията на учените са насочени към откриване на нови, по-ефективни медикаменти. Работи се основно по две направления: търсене на ефективна нова молекула или подобряване на съществуваща вече такава, като се опитва да се усили ефектът или да се намалят страничните ефекти

Знаем, че много от съществуващите антиглаукомни препарати имат такива. При нас в момента има възможност за включване на пациентите в програми, които им осигуряват безплатно лечение с някои от тези нови медикаменти от втората група, както и безплатно проследяване. Смятам, че съществуването на тези програми е възможност за пациентите да се докоснат до това иновативно лечение и да бъдат много добре обгрижени.

- Страхът от коронавируса надделя над притесненията ни за останалите, не по-малко сериозни заболявания. Много българи най-вероятно в момента имат симптоми на сериозно очно заболяване или се налага да им бъде променено или прецизирано лечението. В тази връзка кои проблеми не търпят отлагане и налагат своевременна консултация с офталмолог?

- Разбира се, спешните състояния в офталмологията, каквито са травмите, острите съдовите заболявания, острият глаукомен пристъп, не търпят отлагане и пациентите трябва спешно да потърсят офталмолог. Възпалителните заболявания като кератити, увеити и др., както и отлепването и разкъсването на ретината - също. Хроничните очни заболявания, каквито са глаукомата, макулната дегенерация и диабетната ретинопатия, изискват чести посещения при офталмолог и пациентите не могат да си позволят дълго време да останат без наблюдение и подходяща терапия. Но аз разбирам и страховете на тези хора, които в повечето случаи са много рискови предвид напредналата им възраст и наличието на множество придружаващи заболявания. Ние сме в постоянна връзка с пациентите си и когато е възможно, се намесваме дистанционно или организираме посещения в максимално безопасна среда.

- Всеки път лекарите ни напомнят за маските, дистанцията и дезинфекцията на ръцете, но как да предпазваме очите си? Те също са уязвими за всякакви вирусни инфекции, не само за коронавируса. Какъв е съветът ви към читателите ни?

- Забелязвам, че хората вече се дисциплинираха, носят маските си правилно, мият и дезинфекцират ръцете си по-често. Съветът ми е очите да се пипат само с непосредствено преди това измити ръце и по възможност да се носят предпазни очила или лицев щит.

Имам ли право на диспансеризация при глаукома?

- В началото на всяка нова година поглеждаме с надежда и очакване за нови и по-успешни методи в медицината. Имате ли добри новини и по отношение на офталмологията?

- Офталмологията е интензивно развиваща се медицинска наука, в която с бързи темпове навлизат постиженията от други области като оптиката, изкуствения интелект, роботиката, фармацията, генетиката и регенеративната медицина. Очаква се много скоро да бъдат регистрирани нови терапии за много от ретиналните дистрофии, които засега са нелечими. Текат и проучвания за ролята на изкуствения интелект в диагностиката на очните заболявания, което се очаква да замени скрининговата част от дейността на офталмолога. 

Ние също участваме в такъв проект за диагностика на глаукомата и резултатите са обнадеждаващи. По света се извършват и редица проучвания на медикаменти, които да заменят ползването на очилата за близко виждане и резултатите също са окуражаващи. Работи се усилено и за намиране на “съвършената вътреочна леща”, която да имитира напълно функцията на човешката леща. Изобретяват се все по-усъвършенствани системи за слабозрящи. В близките години се очаква появата на много иновативни средства в офталмологията. Ние следим внимателно всички новости и се надявам много скоро след одобрението им те да достигнат и до нашите пациенти.

И тъй като изминалата година беше много тежка за цялото човечество, бих искала да пожелая на читателите ви здраве, да станем по-добри към себе си и околните и да не губим надеждата и вдъхновението си.

 

Милена ВАСИЛЕВА

 

https://zdrave.to/saveti-ot-spetsialisti/dots-d-r-elena-mermeklieva-dm-elektrofiziologichnite-izsledvaniya-sa-mnogo-vazhni-v-rannata-diagnostika-na-glaukomata?pre=view&cache=nocache%3Futm_medium%3DFacebook&utm_campaign=zdraveto&utm_source=zdraveto&fbclid=IwAR0incDUXqPyZ3uR_wRe5-5kABJ25ykiUhdtMoTvLuDsOm_--J7I5BXKcrs

 

Коментари