Публикация

1363 ще са местата за специализанти през 2011 г.

През следващата година местата за специализанти ще са 1363. Те се утвърждават всяка година от министъра на здравеопазването, съобщи МЗ.


Mестата за лекари са 1043. Най-много от тях са за анестезиолози – 57, гинеколози - 36, кардиолози - 57, нервни болести - 44, хирурзи - 77, ортопеди - 30, спешни медици – 21, патолози - 21. Те са съобразени с потребностите на страната и възможностите за обучение на лечебните заведения.

Местата за лекари, които ще се финансират от държавата, са 100. Te ще получават две минимални заплати или 480 лв., ако нямат трудов договор с базата, в която се обучават.

295 специализанти по медицина ще плащат за периода на обучението си, като таксата е 180 лв. на месец. Те ще получават заплата от болниците, в които ще специализират, в размер не по-малък от една и половина минимални заплати за страната или 360 лв.
Освен това периодът на обучение ще им се зачита за стаж.

Утвърдени са и 55 места за специализация на зъболекари през следващата година и 62  за фармацевти.

Обявяването на датите за конкурсите за заемане на местата за специализанти и провеждането им зависи от шестте университета в София, Пловдив, Плевен, Варна и Стара Загора.

Заповедта и местата за специализантите са публикувани в рубриката „Правилници, инструкции и заповеди” на сайта на МЗ.

  Места,
финансирани
от държавата
 Места за
доктаранти,
асистенти и
работещи в
РИОКОЗ,
РЦЗ и МЗ
 Места
 срещу
заплащане

 Места за
чужденци
Общо
 Лекари 100 336 295 302 1043
 Лекари по дентална медицина 0 15 29 11 55
 Магистър-фармацевти 0 19 34 9 62
 Специалисти по здравни грижи 0 19 10 2 31
 Бакалаври и магистри в медицинско и немединско образование 0 116 29 34 158
 Военно-медицински специалности 0 0 14 0 14
 Общо 100 505 411 258 1363

Коментари