Публикация

1363 ще са местата за специализанти през 2011 г.

Mестата за лекари са 1043. Най-много от тях са за анестезиолози – 57, гинеколози - 36, кардиолози - 57, нервни болести - 44, хирурзи - 77, ортопеди - 30, спешни медици – 21, патолози - 21. Те са съобразени с потребностите на страната и възможностите за обучение на лечебните заведения.

Местата за лекари, които ще се финансират от държавата, са 100. Te ще получават две минимални заплати или 480 лв., ако нямат трудов договор с базата, в която се обучават.

295 специализанти по медицина ще плащат за периода на обучението си, като таксата е 180 лв. на месец. Те ще получават заплата от болниците, в които ще специализират, в размер не по-малък от една и половина минимални заплати за страната или 360 лв.
Освен това периодът на обучение ще им се зачита за стаж.

Утвърдени са и 55 места за специализация на зъболекари през следващата година и 62  за фармацевти.

Обявяването на датите за конкурсите за заемане на местата за специализанти и провеждането им зависи от шестте университета в София, Пловдив, Плевен, Варна и Стара Загора.

Заповедта и местата за специализантите са публикувани в рубриката „Правилници, инструкции и заповеди” на сайта на МЗ.

  Места,
финансирани
от държавата
 Места за
доктаранти,
асистенти и
работещи в
РИОКОЗ,
РЦЗ и МЗ
 Места
 срещу
заплащане

 Места за
чужденци
Общо
 Лекари 100 336 295 302 1043
 Лекари по дентална медицина 0 15 29 11 55
 Магистър-фармацевти 0 19 34 9 62
 Специалисти по здравни грижи 0 19 10 2 31
 Бакалаври и магистри в медицинско и немединско образование 0 116 29 34 158
 Военно-медицински специалности 0 0 14 0 14
 Общо 100 505 411 258 1363

Коментари