Публикация

И Асоциацията на лекарите от болничната помощ срещу Наредба № 49

Изискванията в Наредба № 49 на МЗ за минимален брой легла в специализираните и многопрофилните болници ще доведат до закриването на поне 50 функциониращи лечебни заведения за болнична помощ.


Ефектът ще се мултиплицира от прилагането на медицинските стандарти.
Това посочва в декларация Националната асоциация на лекарите от болничната помощ.

„Въвеждането на тези ограничения според нас е немотивирано и необосновано. Качеството на медицинското обслужване не е функция на броя на разкритите легла. Стремежът към окрупняване не е обоснован нито от медицинска, нито от организационна, нито от финансова гледна точка”, смятат от асоциацията.

Изтъква се, че предвиденият в наредбата едноседмичен срок еднозначно води до закриване на работещи и търсени от своите пациенти болници, като потърпевши от това ще бъдат стотици доказани специалисти и хиляди болни.

Националната асоциация на лекарите от болничната помощ призовава здравния министър д-р Константинов да извърши преоценка на издадената наредба.

„Настояваме да се спре изпълнението на наредбата в тази й част до намирането на разумно решение, което да е в интерес както на работещите лекари, така и на пациентите им”, се казва още в декларацията.

Предлага се да бъдат преразгледани и утвърдените от предишния министър на здравеопазването медицински стандарти, като преди да бъдат приети, се подложат на широко обществено обсъждане.

Коментари