Публикация

Trends in the Acute Hepatitis B and Acute Hepatitis C in Bulgaria

Trends in the Acute Hepatitis B and Acute Hepatitis C in Bulgaria

Trends in the Acute Hepatitis B and Acute Hepatitis C in Bulgaria

 

Baymakova MP, Karcheva M. Trends in the acute hepatitis B and acute hepatitis C in Bulgaria. Folia Med (Plovdiv) 2019; 61(2): 197-203.

 

DOI: 10.2478/folmed-2018-0076

 

PMID: 31301665

 

CiteScore (2019): 1.100

 

Indexing: PubMed, Scopus

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

25 януари 2021

Прикачени файлове

Folia Med (Plovdiv), 2019, 61(2), ...

Коментари