Публикация

Положителен естествен прираст в София

През миналата година в София е регистриран положителен естествен прираст за първи път от 1992 г. насам.


Това съобщи д-р Красимир Кушев, директор на Регионалния център по здравеопазване в София, по време на дискусия за достъпа до здравни услуги, която се провежда в Народното събрание.

В столицата се отчита тенденция за увеличаване на броя на ражданията, както и рязко намаляване на абортите.

За съжаление обаче делът на детската смъртност расте. Най-ниското й ниво е било през 2006 г. - 4,4 на 1000 живородени, докато през 2009 г. тя е 5,6 на хиляда живородени.

Д-р Кушев изтъкна, че в ЕС смъртността е най-висока до седмия ден от раждането, докато у нас 43 на сто от смъртните случаи са около 28 ден от раждането до навършването на първата година на детето.

Той препоръча да се създадат трайни връзки между АГ-специалистите и педиатрите преди раждане и след това.

Педиатричните легла в София са с 50 % по-малко, отколкото в страната. Детските кърмачески легла са намалели с два пъти в сравнение с 2000 г., което според специалиста е нелогично и опасно.


Коментари