Публикация

Разяснения във връзка с актуализиране на данните в регистъра на БЛС

Разяснения във връзка с актуализиране на данните в регистъра на БЛС

Разяснение във връзка с постъпили сигнали, свързани с невъзможността за издаване на електронни рецепти, електронни направления и липса на достъп до модул за регистрация на ваксинирани лица.


След анализ на постъпилите сигнали беше установено, че

 

има лица, които в регистъра на БЛС съществуват с идентификатор ЛНЧ, а електронните им подписи са издадени на техните ЕГН-та


Това създава проблеми на системата, тъй като НЗИС прави проверка в регистъра на БЛС по идентификатора на лицето, извлечен от електронния му подпис и при липса на съвпадение отказва достъпа.


Пример: Лицето „X“ е регистрирано в регистъра на БЛС с ЛНЧ, а има издаден КЕП на своето ЕГН - при опит за достъп до НЗИС липсва съвпадение по два критерия: Тип на Идентификатор и Идентификатор и съответно лицето не е оторизирано от системата.


За избягване на подобни грешки е необходимо актуализиране на данните

 

В регистъра трябва да се запишат същите данни, които са посочени за електронния подпис.


За целта, в случаите, в които има разминаване, е необходимо да се обърнете към офисите на РЛК, в които членувате, и да представите актуален документ за самоличност, за да се коригира информацията.


Това ще спести евентуални неудобства в лекарските кабинети и лечебните заведения.

Коментари