Публикация

НЗОК е изплатила 210 376 000 лв. за болнична помощ през октомври

От началото на месеца касата е осигурила три плащания към болниците...


Националната здравноосигурителна каса е изплатила през този месец 210 376 000 лв. за болнична помощ, съобщи институцията.

С осигуряването на тези средства е изпълнен ангажиментът, който беше поет от управителя на НЗОК д-р Нели Нешева, до края на октомври да бъде наваксано изоставането в плащанията към договорните партньори.

Проблемът със закъснелите плащания беше разискван многократно на няколко срещи между ръководството на здравната каса и директори на университетски, областни, общински и частни болници. 

От началото на месеца касата е осигурила три плащания за болнична помощ, с което е изпълнила условията в подписаното споразумение между правителството и Българския лекарски съюз.

До 5 октомври са били преведени на болниците 65 млн. лева. С тези средства е доплатена дейността от март, април и май. Други 67 611 000 лв. са изплатени в средата на месеца за дейност, извършена през август.

От днес ще бъдат изплатени и 77 765 000 лв. на болниците за дейността им през септември, посочва НЗОК.

Желанието на управителя на институцията е да не се допуска повече изоставане в плащанията към договорните партньори и до края на годината да се спазват сроковете в Националния рамков договор.

Националната здравноосигурителна каса съобщава още, че е изпратила днес към районните каси разрешение за извършване на плащания към договорните партньори от извънболничната помощ (лични лекари, специалисти, лаборатории и лекари по дентална медицина). Предвидените за целта средства са в размер на 34 616 000 лв. и са за дейност, извършена през септември.

Коментари