Публикация

ИНФЛУЦИД уврежда вирусите – съхранява клетките

ИНФЛУЦИД уврежда вирусите – съхранява клетките

В условията на глобалната COVID-19 пандемия и широкото разпространение на вече добре познати и изцяло нови за медицината причинители на ОРВИ става все по-наложително търсенето на терапевтични средства, които:

  • имат широк спектър на антивирусна активност;
  • допълнително въздействат на патогенетичния процес;
  • и същевременно са с висок профил на безопасност.

 

На фона на това са впечатляващи данните от най-новото клинично изследване на лекарствения продукт Инфлуцид. То е проведено в края на 2019 г. и началото на 2020 г. и публикувано през м. юли 2020 г. в престижния руски медицински журнал „Педиатрия”.

 

Проучването потвърждава антивирусните, цитопротективните и други фармакологични свойства на Инфлуцид и доказва неговия вирусоциден ефект.

 

Можете да се запознаете подробно с изследванете от прикачения файл. 

 

Прикачени файлове

Антивирусно и цитопротективно дейс...

Коментари