Публикация

Фелдшери искат промени в Закона за здравето

Според сдружението това ще даде възможност за подобряване здравеопазването в училищата, а обслужването в спешната помощ ще стане на европейско ниво.


Сдружението на медицинските фелдшери (бакалаври по медицина) в България настоява Народното събрание да приеме без промени предложения от Министерството на здравеопазването текст за изменение на Закона за здравето по отношение на § 58, който гласи: „В чл. 175, ал. 2 след думите „Обществено здраве” се поставя запетая и се добавя „по специалността „лекарски асистент” от професионално направление „Медицина”. Текстът беше отхвърлен от депутатите от Комисията по здравеопазване при първото четене на законопроекта.

Според сдружението промените ще дадат възможност за подобряване здравеопазването в училищата, а обслужването в спешната помощ ще стане на европейско ниво. Освен това ще бъде осигурено компетентно и навременно медицинско обслужване в малките и отдалечени населени места, ще се намалят бюджетните разходи на МО, МВР и местата за лишаване от свобода за медицински услуги, съобщават още в отворено писмо от Управителния съвет на сдружението.


Коментари