Публикация

Ефективност на FENAXON при остри и хронични заболявания на периферната нервна система

Ефективност на FENAXON при остри и хронични заболявания на периферната нервна система

Fenaxon - За здравето на периферната нервна система           

 

Заболяванията на периферната нервна система, като хетерогенна група от състояния с висока честота на разпространение в обществото и висок риск от инвалидизация, са с голямо социално и икономическо значение. Етиологията им бива разнообразна: диабет, травми, васкуларни заболявания, автоимунни заболявания, химиотерапия при онкологични заболявания, алкохол и други. Основните симптоми, съпътстващи засягането на периферните нерви, са остра и хронична болка, парестезии, парези, мускулни крампи, хипоестезии, анестезия на кожата и други, които предизвикват значителен дискомфорт на пациентите и влошават качеството на живот. 

Какво представлява FENAXON? 

 

FENAXON представлява специализиран препарат, съдържащ доказали се активни съставки при лечението на заболявания на периферната нервна система -  уридин монофосфат, куркумин, ацетил-L-карнитин и магнезий – във високи дози, допълнително подсилени с витамини от група B и витамин D. FENAXON e ефективен за симптоматично и профилактично приложение при остри и хронични състояния като дископатия, ишиас, лумбаго, плексит, радикулит, полиневропатии (напр. диабетна, алкохолна), тригеминална или интеркостална невралгия, травми и др.

Основните ефекти, които проявяват активните съставки на FENAXON, са невропротективни, невротрофични, антиоксидантни и аналгетични свойства. Освен това, доказано допринасят за регенерацията на миелиновата обвивка на нервите. FENAXON намалява възпалението, редуцира невропатната болка, заедно със симптомите на изтръпване, скованост, свръхчувствителност и др.

 

 

Уридин монофосфат представлява пиримидинов нуклеозид, прекурсор на цитидин дифосфат (CDP)-холин, който играе ключова роля в синтеза на мембранни фосфолипиди. Уридинът укрепва невроналните мембрани и подпомага клетките на Schwann, изграждащи миелиновата обвивка. Приемът на уридин монофосфат ускорява миелинизацията на невроните и подобрява комуникацията помежду им, което оказва положително въздействие при заболявания, свързани с прогресивна загуба на миелин.[1] Уридинът е от важно значение за невроналния растеж и регенерация. Активира P2Y2 рецептора, работейки в синергизъм с невралния растежен фактор. Този рецептор има доказан невропротективен ефект по време на хронични възпалителни заболявания на нервната система, като потенцира диференциацията, растежа на невроните и синтеза на синаптични протеини.[2,3] Установено е, че уридин монофосфат намалява възпалителните процеси на периферната нервна система. Действа като мощен инхибитор на левкоцитната адхезия, намалява интензитета на болката и други симптоми, съпътстващи възпалителната реакция.[4]

 

             

Куркуминът представлява естествен полифенол, открит в коренището на Curcuma longa – растение, което традиционо се използва в азиатските страни като медицинска билка поради своите антиоксиданти, противовъзпалителни, имномодулаторни и невропротективни свойства.[6] Противовъзпалителният ефект на куркумин се дължи на блокиране на Nf-kB-пътя, който е отговорен за експресията на TNF-alfa и други медиатори на възпалението.[7] Клинично проучване при пациенти с диабет тип 2 установява, че приемът на куркумин в продължение на 2 месеца води до намаляване на честотата и силата на симптомите на диабетна сензомоторна полиневропатия.[8] Проявява терапевтичен потенциал и при алкохолна полиневропатия, като намалява индуцираната от алкохола невротоксичност, намалява болката и подпомага възстановяването на невралната функция. [9]

 

 

Уникална съставка в състава на FENAXON е ацетил-L-карнитин.  Това съединение оказва нервопротективни, невротрофични и аналгетични ефекти върху периферната нервна система. При периферни невропатии, ацетил-L-карнитин подобрява трофиката на периферните нерви и променя невроналния енергиен метаболизъм. Използва се за лечение на диабетни и токсични невропатии, както и при невропатии вследствие на инфекциозни заболявания, притискания и компартмент синдроми.[10,11,12] В проучване с пациенти, страдащи от невропатна болка, дължаща се на хронично притискане на седалищния нерв от дискова херния, приложението на ацетил–L–карнитин доказано облекчава болката и намалява нуждата от приложение на аналгетици.[13] При друго проучване с пациенти, страдащи от ХИВ, приемащи ацетил–L–карнитин, се наблюдава значителна редукция на невропатната болка, причинена от антиретровирусни медикаменти.[14] Не на последно място, ацетил-L-карнитин подобрява мускулната еластичност и сила.

 

 

 

 

Магнезият е необходим за регенерацията на невроните, тъй като приемът му води до повишаване на експресията на неврофиламенти. Приемът на магнезий доказано редуцира хронична болка в лумбалната област и подобрява мобилността на гръбначния стълб.[15] Магнезият проявява ефективност за редуциране на интра– и постоперативната болка, както и за притъпяване на автономни, соматични и ендокринни отговори към вредни стимули. Не на последно място, магнезият засилва аналгетичните ефекти на опиоидите, което се обяснява с антагонистичните ефекти на микроелемента върху NMDA-рецепторите. [16]

 

 

Витамин D3 е друг микроелемент, имащ значение при лечение на заболявания на периферната нервна система. Установено е, че витамин D3 регулира гените, имащи участие в процеса на миелинизация, и повлиява пластичността на невроните посредством аксогенеза.[17] В плацебо–контролирано проучване с пациенти, страдащи от диабетна полиневропатия, се установява, че приемът на витамин D3 в продължение на 8 седмици води до редуциране на симптомите на полиневропатията, по-специално на хиперестезията.[18]

 

 

Витамините от група В са неизменна част от лечението на най-различни заболявания на периферната нервна система. FENAXON съдържа изключително богат набор от тези витамини – витамин В1, В2, В3, В6, В9 и В12, в оптимални дози. Фолиевата киселина подпомага пролиферацията и миграцията на Швановите клетки и подпомага секрецията на NGF тях, който от своя страна, играе важна роля за възстановяването на увредените неврони.[19] Витамин В12 е необходим за производството на миелин, а витамин В1 поддържа стабилността на мембраните, защитава нервните клетки и участва в предаването на нервния импулс.

 

 

           

 

FENAXON е ново поколение специализиран продукт, създаден специално за нуждите на пациенти, страдащи от различни заболявания на периферната нервна система. FENAXON съчетава в себе си познати и доказали се със своята ефективност съставки в оптимални дози, което прави продукта прекрасен съюзник при лечението на заболявания на периферната нервна система.

 

 

За разгръщане на максималните ефекти на продукта, е необходимо да се приема FENAXON по 1 таблетка на ден, в продължение на 3 месеца. След 10-дневна почивка, курсът може да се повтори. По лекарска преценка, продуктът може да се приема в по-висока доза в острите състояния и за по-продължителен период от време.

 

Повече информация относно FENAXON и ефектите на куркумин върху периферната нервна система може да намерите на https://healthylife.bg/fenaxon/

           

 

[1] Uridine 5 – Triphosphate Promotes In Vitro Schwanoma Cell Migration through Matrix Metalloproteinase – 2 Activation

[2] Neuroprotective roles of P2Y2 receptor

[3] Up-regulation and activation of the P2Y(2) nucleotide receptor mediate neurite extension in IL-1b – treated mouse primary cortical neurons

[4] Uridine supplementation exerts anti-inflammatory and anti-fibrotic effects in an animla model of pulmonary fibrosis

[5] Effects of uridine in treatment of diabetic neuropathy: an electrophysiological study

[6] NEUROPROTECTIVE EFFECTS OF CURCUMIN

[7] Curcumin suppresses lipopolysaccharide- induced cyclooxygenase – 2 expression by inhibiting activator protein 1 and nuclear factor kappa b bindings in BV2 microglial cells

[8] Nano curcumin supplementation reduced the severity of diabetic sensorimotor polyneuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus: A randomized double-blind placebo – controlled clinical trial

[9] Neuroprotective role of curcumin from Curcuma longa on ethanol – induced brain damage

[10] L-acetylcarnitine as a new therapeutic approach for peripheral neuropathies with pain

[11] Acetyl – L – Carnitine corrects the altered peripheral nerve function of experimental diabetes

[12] Acetyl – L – Carnitine in the treatment of painful antiretroviral toxic neuropathy in human immunodeficiency virus patients: an open label study

[13] Thioctic acid and acetyl – L – carnitine in the treatment of sciatic pain caused by herniated disk: a randomized, double – blind, comparative study

[14] A double – blind, parallel – group, placebo – controlled, multicenter study of acetyl – L – carnitine in the symptomatic treatment of antiretroviral toxic neuropathy in patients with HIV-1 infection

[15] A double – blinded randomized controlled study of the value of sequential intravenous and oral magnesium therapy in patients with chronic low back pain with a neuropathic component A. A. Yousef

[16] The role of magnesium in pain Hyo-Seok Na

[17] Vitamin D, a neuromodulator: Implications for neurodegenerative and autoimmune diseases D.A. Fernandes de Abreu

[18] Prospective Evaluation of the Effect of Short-Term Oral Vitamin D Supplementation on Peripheral Neuropathy in Type 2 Diabetes Mellitus D. Shehab

[19] Folic acid contributes to peripheral nerve injury repair by promoting Schwann cell proliferation, migration and secretion of nerve growth factor

Неврология Диабет Дископатия полиневропатия дископатия лечение невролог нервна система диабетна невропатия плексит радикулит изтръпване скованост болка хранителна добавка възпаление ишиас витамин D лумбаго дископатии куркумин полиневрити полиневропатии магнезии периферна нервна система тригеминална невралгия мравучкане ишиасна болка невралгични заболявания невралгии лумбосакрални болки ацетил уридин витамин Б fenaxon Фенаксон

Коментари