Публикация

Захарен диабет - какво е важно да знаем

Захарен диабет - какво е важно да знаем

Захарният диабет е хронично заболяване, при което е повишено нивото на глюкозата в кръвта. Глюкозата е необходима за всяка наша клетка, за да може тя да произведе необходимата й за живот енергия. Глюкозата от кръвта може да влезе в клетките само в присъствие на достатъчно количество на хормона инсулин. Когато липсва инсулин или количеството му е намалено,  или когато клетките са резистентни (не реагират) на инсулина и тялото е неспособно да използва инсулина ефективно е налице висока кръвна захар.

Захарният диабет тип 2 (ЗДТ2), наричан още неинсулинозависим диабет, е най-често срещаният тип диабет, характерен за зрялата и напреднала възраст, с изразено генетично предразположение.

 

Захарният диабет тип 2 настъпва

 

вследствие намалено произвеждане на собствен инсулин или пречка за осъществяването на действието на инсулина – инсулинова резистентност.

Инсулиновата резистентност се дължи на дефект на инсулиновите рецептори и пострецепторен дефект, което води до нарушено навлизане на глюкоза от клетките.1

Броят на хората по света със ЗДТ2 се увеличава непрекъснато. През 2019 г. около 463 милиона възрастни живеят с диабет, като 90% от тях са случаи на ЗДТ2. Очаква се броят на диабетно болните да нарасне до 700 милиона души през 2045 г. 2

Когато хората мислят за заболяването захарен диабет (ЗД), първото нещо, за което обичайно се сещат е „висока кръвна захар“ и необходимостта от проследяването и контрола на нивата й. Съществуват, обаче и много други фактори, които трябва да се вземат предвид в процеса на контрол на заболяването.

Когато хората мислят за заболяването захарен диабет (ЗД), първото нещо, за което обичайно се сещат е „висока кръвна захар

Захарният диабет може да причини усложнения в различни органи и части на тялото,

 

като например очите, нервите, бъбреците и сърцето.2 Сърдечно-съдовите (СС) заболявания са основна причина за смърт сред диабетиците.4 Грижата за сърцето е от първостепенно значение за хората, живеещи със захарен диабет тип 2, и е изключително важно пациентите да разговарят с лекар, за да обсъдят какъв е техният риск как могат да се предпазят от СС усложнения.

 

Приблизително един на всеки трима души със ЗДТ2 страда и от СС заболяване.4 Въпреки пагубното въздействие на придружаващия СС риск върху живота на тези пациенти, съществуват действия, които могат да бъдат предприети с цел намаляване на негативното въздействие на СС риск върху здравословното им състояние.

Ако заболяването бъде открито навреме и правилно контролирано, се намалява вероятността  за допълнителните усложнения и тежките последствия от съпътстващи заболявания, характерни за ЗДТ2. Това може да се случи посредством правилно хранене, умерена  физическа  активност и избор на подходяща терапия.3 Хората трябва да са наясно, че ако страдат от това заболяване, опасността за тях не произтича единствено от нивата на тяхната кръвна захар (високи или ниски), но и от развитие на сърдечно-съдови и бъбречни заболявания.

 

С поддържането на добър контрол на заболяването, при пациентите със ЗДТ2 може да се постигне намаляване на риска от сериозни усложнения.2 Затова те трябва да следят редовно своите показатели и да се грижат информирано за здравето си.

 


 

Източници:

1.         American Diabetes Assocoation: https://www.diabetes.org/diabetes/type-2

2.        International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas Ninth Edition 2019.

3.        Gaede P. et al, Effect of a Multifactorial Intervention on Mortality in Type 2 Diabetes, N Engl J Med 2008;358:580-91.

4.        Einarson TR et al., Prevalence of cardiovascular disease in type 2 diabetes: a systematic literature review of scientific evidence from across the world in 2007-2017, Cardiovasc Diabetol (2018). Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5994068/pdf/12933_2018_Article_728.pdf

Коментари