Публикация

МЗ пусна за обсъждане Проект на Наредба за хигиената на храните

МЗ пусна за обсъждане Проект на Наредба за хигиената на храните

Министерството на здравеопазването публикува проект на Наредба за хигиената на храните. Той е съвместен документ на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването за хигиената на храните. Обявеният от ведомството период за обществено обсъждане е от 4 февруари до 5 март 2021 г.

 

Наредбата е създадена, съгласно публикувания нов Закон за храните. Целта е да се гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите по отношение на храните, както и че на пазара не се предлагат храни, които са опасни за здравето на човека.

 

Проектът регламентира общите и специфичните хигиенни изисквания 

 

Документът определя общите хигиенни изисквания към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни, специфичните изисквания при транспорт на храни, както и изискванията към условията за производство, преработка и дистрибуция на храни.

 

Проектът на наредба следва структурата на действащата в момента Наредба 1 за хигиената на храните, като са добавени или допълнени някои разпоредби с цел допълване на общите изисквания към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни по отношение на проектирането и изграждането на сградите и помещенията, водопроводните и канализационните инсталации на обектите, осветлението в обектите, отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации, както и качеството на водата с която се захранват обектите.

 

 

Цялата Наредба – в прикачения файл.

Прикачени файлове

naredba_za_higienata_na_hranite.pdf

Коментари