Публикация

За да има ред в здравната система

В Америка, ако не платиш глоба, например за неправилно паркиране, и след време отидеш да търсиш административна услуга, любезно ще ти откажат и ще те пратят първо да си платиш глобата.


Дори между старото наказание и новия ти проблем да няма никаква връзка.

Давам този пример, защото показва какво означава ред, основан на единна държавна информационна система. А у нас не само че липсва подобна връзка между различните институции, но и в отделните сфери никой не знае какво точно се случва. Това е и основната причина в здравеопазването всеки да подозира всекиго в недобросъвестност.

Иначе всичко би било доста просто: гражданинът да има електронна пациентска карта, в която да е отбелязано колко здравни осигуровки е плащал и каква медицинска помощ е ползвал. Сборът от тази информация за всички хора ще даде голямата картина какви пари влизат и какви се харчат в здравеопазването. И никой няма да може да хитрува на едро или на дребно. Включително и държавата.

Затова първата задача на здравните власти е именно това – да сложат ред в системата чрез осигуряването на обективна информация. Другото нашите лекари са го доказали – те могат да лекуват качествено. А когато и парите са сложени на масата, няма да има нужда да се пишат споразумения и после да се късат.

Коментари