Публикация

Още 5 операционни зали от световна класа за хирурзите от ВМА

Още 5 операционни зали от световна класа за хирурзите от ВМА

В операционни зали от световна класа вече оперират и екипите на още четири клиники на Военномедицинска академия (ВМА).

 

Ремонтът продължи няколко месеца, а новите условия са в унисон с концепцията на ръководството

 

за превръщането й във високотехнологична болница.


Пилотният проект стартира през 2019 г., когато бяха изцяло реновирани операционните зали на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология. През месец май 2020 г. завърши реновирането на четирите зали на Катедрата по ортопедия, травматология, реконструктивна хирургия и рехабилитация.


Сега, в ултрамодерни операционни зали ще работят и хирурзите от Клиниката по обща и онкологична гинекология, Клиниката по неврохирургия, Клиника „Първа коремна хирургия” и Клиника „Врора коремна хирургия”. Паралелно с това, тече ремонт и на последните зали, с което ще приключи и цялостното обновление на Операционния блок на ВМА.


Залите са облицовани с панели от неръждаема стомана, които на практика нямат срок на годност

 

Изградени по този начин, те са изключително лесни не само за поддръжка, но и за ревизия - панелът се сваля за няколко минути и се поставя за същото време, т.е. операционната може да бъде реконструирана и дооборудвана с нова апаратура в рамките на няколко часа. Подменени изцяло са също климатизацията, вентилацията, ВиК и електроинсталацията.

 

Снимки: Стефан Попов

Коментари