Публикация

МЗ: И през 2021 г. продължава изплащането на допълнителните 1 000 лв. за работа на първа линия

МЗ: И през 2021 г. продължава изплащането на допълнителните 1 000 лв. за работа на първа линия

Държавата е осигурила средства за плащанията за работа на първа линия в размер на 1000 лв. за всички лечебни заведения за болнична помощ и общопрактикуващи лекари.


Това информира Министерството на здравеопазването по повод появила се информация в сайтове, че НЗОК спира плащанията за работа на първа линия в здравната система.


Плащанията за финансирането на допълнителните възнаграждения на медицински и немедицински персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, включително за дейности през януари тази година, се запазват и през 2021 г., изтъкват от ведомството.


Размерът на тези плащания остава непроменен и в размер на 1 000 лв. нето. Целта е да се запази мотивацията на персонала, посрещащ предизвикателствата в борбата с пандемията. Средствата през 2021-ва се осигуряват от държавния бюджет, чрез трансфер към Националната здравноосигурителна каса, а не, както досега, чрез европейско финансиране.


Персоналът, работил на първа линия през януари, ще получи дължимите средства още този месец

 

Следващата седмица лечебните заведения ще предоставят на НЗОК информация за дейността си, свързана с COVID-19. Плащанията ще се реализират не по-късно от 24.02.2021 г. Допълнителните възнаграждения от 1000 лв. за работа на първа линия ще продължават да се изплащат, докато страната се намира в период на извънредна епидемична обстановка.


От МЗ отбелязват още, че

 

и през настоящата година продължават плащанията чрез НЗОК за работа на първа линия на общопрактикуващи лекари

 

наети при тях специалисти по здравни грижи, както и на медицински и диагностични центрове.


От бюджета на ведомството продължават да се финансират, за работата си на първа линия, служителите на РЗИ и ЦСМП, както и звената към МЗ, които и досега получават тези възнаграждения.


До края на февруари 2021 г. НЗОК ще заплати на лечебните заведения за болнична помощ следните видове дейности, извършени през януари:

  • За работата по клинични пътеки и други дейности по договор с НЗОК през януари (за тези дейности се запазва механизмът на 85% заплащане на бюджета на болниците в случаите, в които не са изработили на 100% планираните средства);
  • За работа на първа линия – нетен размер на възнагражденията 1000 лв., за персонала съгласно информацията от лечебните заведения;
  • Средствата по чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. за допълнителни трудови възнаграждения за лекари, професионалисти по здравни грижи и санитари.

„В заключение,

 

увеличението на заплатите на всички лекари, професионалисти по здравни грижи, санитари, съответно с 600 лв., 360 лв. и 120 лв., е факт от 1 януари

 

Тези възнаграждения се изплащат отделно и не са обвързани по никакъв начин с мярката 1000 лв. за работа на първа линия срещу COVID-19. Подчертаваме, че тези плащания ще се извършат също в срок не по-късно от 24.02.2021 г. към допълнителните трудови възнаграждения за м. януари, 2021 г.

Тези три вида плащания ще се реализират всеки месец за дейността от предходния“, допълват от здравното министерство.

 

 

Коментари

Тези увеличения касаят ли и до болничната помощ-ДКЦ,МЦ и т.н.