Публикация

Започва модернизацията в спешната помощ

Започва модернизацията в спешната помощ

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов ще днес даде старт на строителството, реконструкцията и ремонта на обектите от системата на спешната медицинска помощ в страната. Дейностите са в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ BG16RFOP001-4.001-0001-С01 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.


Символичното начало на дейностите по проекта министърът ще постави в 13:00 часа във филиала за спешна медицинска помощ в град Бяла, област Русе, където се планира да бъде построена изцяло нова сграда.


Предвижда се да бъдат напълно обновени и модернизирани 237-те обекта от системата на спешната медицинска помощ

 

включително 27-те спешни центъра с техните 170 филиала, 6 изнесени екипа в общините, както и 34-те спешни отделения в държавните лечебни заведения.


Основната цел на проекта

 

е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване качеството и безопасността при оказването на медицинска помощ, включително и подобряване на достъпа за хора с увреждания, изтъкват от здравното министерство.


Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е с общ бюджет 163 897 815, 62 лв., от които: 163 502 132, 68 лв. – от Европейския фонд за регионално развитие, а 395 682, 94 лв. – национално съфинансиране.

Коментари