Публикация

Школата ВМА: Индивидуален подход и иновации за ефективно лечение в урологията

Школата ВМА: Индивидуален подход и иновации за ефективно лечение в урологията

Военномедицинска академия (ВМА) многократно е демонстрирала своя стремеж към създаване, изграждане и поддържане на високи, отговарящи на европейските, стандарти в подготовката на своите кадри и в грижата за своите пациенти.


През годините бе утвърдена истинска школа в урологията

 

а екипът на професор Илия Салтиров е доказвал многократно своя непрестанен стремеж към усъвършенстване. Индивидуалният подход към всеки пациент и иновативното лечение с апаратура – последна дума на техниката, затвърждава позициите на ВМА като предпочитано лечебно заведение за пациенти от цялата страна.


В унисон с последните тенденции,

 

в Клиниката по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия се проведе демонстрация на новия Thulium Fiber лазер

 

- Soltive SuperPulsed Laser System, позволяващ високоефективна и безопасна ендоскопска литотрипсия на конкременти в бъбрека и уретера. Новата технология осигурява висока честота на излъчване на лазерната енергия и бърза литотрипсия. Възможността за раздробяване на конкрементите на фини частици с размери под 2 мм позволява лесната им елиминация и екстракция по време на процедурата.


Предимствата на лазерната система бяха демонстрирани от екипа на проф. Илия Салтиров, като

 

в рамките на два дни бяха извършени 10 ендоскопски операции за лечение на конкременти в бъбрека и уретера

 

– перкутанна нефролитотомия и уретерореноскопия. Бяха демонстрирани предимствата на Thulium Fiber лазера при извършване на перкутанна нефролитотомия с аспирационен шафт за достъп, стандартна миниатюризирана перкутанна нефролитотомия, ретроградна уретероскопия и флексибилна уретерореноскопия.


Приложението на новите технологии позволява индивидуализиран подход към всеки пациент в зависимост от характеристиките на камъка и анатомичните особености на отделителната система, за осигуряване на минимално инвазивно лечение с висока ефективност.

Коментари