Публикация

Документи за пререгистрация на болниците ще се приемат и в събота и неделя

Пререгистрацията е нужна, за да се определи нивото на компетентност, което ще получат отделенията и клиниките...


Районните центрове по здравеопазване ще работят извънредно в събота и неделя, за да улеснят болниците в подаването на документи за пререгистрация. Според Закона за лечебните заведения крайният срок за това е 31 октомври, съобщи Министерството на здравеопазването.

Пререгистрацията е нужна, за да се определи нивото на компетентност, което ще получат отделенията и клиниките - първо, второ или трето. То ще се оцени на базата на брой специалисти, апаратура и съответствието с медицинските стандарти.

По този начин ще се определят възможностите на всяка болница какви дейности може да осъществява. Това ще гарантира на пациентите, че навсякъде ще получават по-качествено и адекватно обслужване. Регулирането на дейността, която могат да извършват болниците, се очаква да намали и прехвърлянето на пациентите от едно лечебно заведение към друго или забавянето на лечението им, посочва здравното ведомство.

За да осигури равнопоставеност при оценяване на лечебните заведения, министерството ще направи максимално гъвкава система на работа. В момента се преработват част от медицинските стандарти, така че изискванията в тях да не затрудняват работата на болниците.

Затова лечебните заведения ще могат да подават допълнителни документи и след 31 октомври тази година. За да се даде равен старт и на новите болници, оценката на обема дейност, който имат, ще се прави едва година след като са започнали работа.

След приключване на пререгистрацията на сайта на МЗ ще се публикуват и данните с нивата на компетентност на болниците.

" }-->

Коментари